Wat de voorlopige verdeelsleutel betreft, wees de staatssecretaris erop dat elke magistraat op post zal blijven. "De feitelijke toestand zal dus helemaal niet overeenkomen met de tijdelijke verdeelsleutel", aldus Verherstraeten. Ook sp.a'er Bert Anciaux verdedigde de hervorming, die hij een aanvaardbaar compromis in het kader van het globale communautaire akkoord noemde. Anciaux was ervan overtuigd dat in de overgangsperiode de rechtsbedeling niet in gevaar komt. Hij zei ook voldoende vertrouwen te hebben in de politieke wil van de regering dat de werklastmeting er inderdaad komt. Laeremans en Vanlouwe waren niet overtuigd door de antwoorden. De N-VA dient onder meer het voorstel van gewezen CD&V-senator Hugo Vandenberghe voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in als amendement. Bart Laeremans heeft een honderdtal amendementen klaar. De artikelsgewijze bespreking start vrijdagnamiddag om 14.00 uur en wordt volgende week dinsdag voortgezet. Voor middernacht zou er dan gestemd worden. (MVL)

Wat de voorlopige verdeelsleutel betreft, wees de staatssecretaris erop dat elke magistraat op post zal blijven. "De feitelijke toestand zal dus helemaal niet overeenkomen met de tijdelijke verdeelsleutel", aldus Verherstraeten. Ook sp.a'er Bert Anciaux verdedigde de hervorming, die hij een aanvaardbaar compromis in het kader van het globale communautaire akkoord noemde. Anciaux was ervan overtuigd dat in de overgangsperiode de rechtsbedeling niet in gevaar komt. Hij zei ook voldoende vertrouwen te hebben in de politieke wil van de regering dat de werklastmeting er inderdaad komt. Laeremans en Vanlouwe waren niet overtuigd door de antwoorden. De N-VA dient onder meer het voorstel van gewezen CD&V-senator Hugo Vandenberghe voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in als amendement. Bart Laeremans heeft een honderdtal amendementen klaar. De artikelsgewijze bespreking start vrijdagnamiddag om 14.00 uur en wordt volgende week dinsdag voortgezet. Voor middernacht zou er dan gestemd worden. (MVL)