De verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen, dringen reeds lang aan op de verankering van de rechten van gehandicapten in de Grondwet. "Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen", luidt het nieuwe artikel 22ter. De grondwetsherziening komt er op initiatief van Bert Anciaux (sp.a), Sabine de Bethune (CD&V) en Philippe Courard (PS) en na een aantal hoorzittingen en adviezen van experten. Conform de VN-Conventie over de rechten van personen met een handicap werd gekozen voor 'inclusie' en niet voor 'integratie'. De erkenning van de rechten van personen met een handicap door de Grondwet is niet enkel symbolisch, maar heeft ook juridische gevolgen voor de overheid, merken de auteurs van het voorstel op. De autoriteiten moeten waken over de aanpassingen en de "positieve discriminatie" zodat personen met een handicap op een zelfde manier gebruik kunnen maken van openbare diensten, aldus Philippe Courard, in een vorig leven nog staatssecretaris voor Personen met een Handicap. De tekst verhuist nu naar de Kamer. Dat dit geen formaliteit is, blijkt uit het feit dat een gelijkaardig voorstel vanuit de Senaat tot tweemaal toe niet door de Kamer behandeld werd of kon worden voor het einde van de lopende legislatuur. (Belga)

De verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen, dringen reeds lang aan op de verankering van de rechten van gehandicapten in de Grondwet. "Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen", luidt het nieuwe artikel 22ter. De grondwetsherziening komt er op initiatief van Bert Anciaux (sp.a), Sabine de Bethune (CD&V) en Philippe Courard (PS) en na een aantal hoorzittingen en adviezen van experten. Conform de VN-Conventie over de rechten van personen met een handicap werd gekozen voor 'inclusie' en niet voor 'integratie'. De erkenning van de rechten van personen met een handicap door de Grondwet is niet enkel symbolisch, maar heeft ook juridische gevolgen voor de overheid, merken de auteurs van het voorstel op. De autoriteiten moeten waken over de aanpassingen en de "positieve discriminatie" zodat personen met een handicap op een zelfde manier gebruik kunnen maken van openbare diensten, aldus Philippe Courard, in een vorig leven nog staatssecretaris voor Personen met een Handicap. De tekst verhuist nu naar de Kamer. Dat dit geen formaliteit is, blijkt uit het feit dat een gelijkaardig voorstel vanuit de Senaat tot tweemaal toe niet door de Kamer behandeld werd of kon worden voor het einde van de lopende legislatuur. (Belga)