De regeringen dienen bij bilateraal contact met de Hongaarse overheid het belang van de rechten van LGBTQIA+-personen en respect voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) rechten te benadrukken. Ze moeten ook de aanhoudende discriminatie en haatmisdrijven ten aanzien van leden van de LGBTQIA+-gemeenschap in Hongarije, de EU en elders in de wereld veroordelen. Voorts vraagt de Senaat de federale regering om de Hongaarse ambassadeur te ontbieden om uitleg te krijgen over de 'toenemende intolerantie en discriminatie ten aanzien van de lgbtqia+-gemeenschap' en om de Hongaarse regering op te roepen de Europese waarden, de universele mensenrechten en de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap in het bijzonder te respecteren. Tenslotte moet de federale regerin bij de Europese Commissie blijven aandringen om alle instrumenten waarover ze beschikt, aan te wenden om de volledige eerbiediging van het EU-recht te waarborgen, ook door de zaak aanhangig te maken voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose (Open Vld), de hoofdindienster van het voorstel van resolutie, riep de senatoren op 'hun megofoon te gebruiken' tegen de wet die de Hongaarse LGBTQIA+-gemeenschap het zwijgen oplegt. Heel wat sprekers drongen aan op een unanieme goedkeuring van de stemming, maar N-VA en Vlaams Belang hielden het bij een onthouding. Freya Perdaens benadrukte dat de N-VA achter de inhoud van de tekst staat, maar de resolutie niet kan goedkeuren omdat de Senaat niet de plaats is om dergelijke intitiatieven te nemen. Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) hekelde de selectieve verontwaardiging. Waar blijven de resoluties over de criminalisering van homoseksualiteit in Qatar?, vroeg ze zich af. Ook de Europese sancties tegen Hongarije vond ze overdreven. (Belga)

De regeringen dienen bij bilateraal contact met de Hongaarse overheid het belang van de rechten van LGBTQIA+-personen en respect voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) rechten te benadrukken. Ze moeten ook de aanhoudende discriminatie en haatmisdrijven ten aanzien van leden van de LGBTQIA+-gemeenschap in Hongarije, de EU en elders in de wereld veroordelen. Voorts vraagt de Senaat de federale regering om de Hongaarse ambassadeur te ontbieden om uitleg te krijgen over de 'toenemende intolerantie en discriminatie ten aanzien van de lgbtqia+-gemeenschap' en om de Hongaarse regering op te roepen de Europese waarden, de universele mensenrechten en de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap in het bijzonder te respecteren. Tenslotte moet de federale regerin bij de Europese Commissie blijven aandringen om alle instrumenten waarover ze beschikt, aan te wenden om de volledige eerbiediging van het EU-recht te waarborgen, ook door de zaak aanhangig te maken voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose (Open Vld), de hoofdindienster van het voorstel van resolutie, riep de senatoren op 'hun megofoon te gebruiken' tegen de wet die de Hongaarse LGBTQIA+-gemeenschap het zwijgen oplegt. Heel wat sprekers drongen aan op een unanieme goedkeuring van de stemming, maar N-VA en Vlaams Belang hielden het bij een onthouding. Freya Perdaens benadrukte dat de N-VA achter de inhoud van de tekst staat, maar de resolutie niet kan goedkeuren omdat de Senaat niet de plaats is om dergelijke intitiatieven te nemen. Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) hekelde de selectieve verontwaardiging. Waar blijven de resoluties over de criminalisering van homoseksualiteit in Qatar?, vroeg ze zich af. Ook de Europese sancties tegen Hongarije vond ze overdreven. (Belga)