Naar alle verwachtingen zal de lijst niet erg verschillen van diegene die de Kamer eerder deze maand goedkeurde, maar het zou kunnen dat er nog artikelen sneuvelen aangezien de meerderheid voor een zevental artikelen artikelen erg krap was bij de stemming in de plenaire Kamer. De MR blijft bij het standpunt dat wegens de lopende zaken er enkel kan worden teruggegrepen naar de lijst van de vorige regering.

Die lijst-Di Rupo willen de Franstalige liberalen nog uitdunnen met de artikelen die communautair zouden kunnen misbruikt worden, herhaalde Anne Barzin dinsdag in commissie. De CD&V ziet graag vier artikelen sneuvelen, stelde Benjamin Dalle. Het gaat om de artikelen 19, 20 en 24, waarmee de seculiere staat in de Grondwet zou worden ingeschreven. Ook Bert Anciaux (sp.a) waarschuwde ervoor dat de vrijheid van onderwijs en de ondersteuning van het verenigingsleven in gevaar komen door het inschrijven van de seculiere staat in de Grondwet.

Ook artikel 135bis wordt voor CD&V best geschrapt. Dat artikel maakt het Brussels Gewest alleen bevoegd voor de organisatie van het tweetalig onderwijs in het hoofdstedelijk gewest. Daardoor zouden volgens Dalle de gemeenschappen niet langer tweetalig onderwijs kunnen inrichten in het Brussels Gewest.

Bij de aanvang van de bespreking wees Senaatsvoorzitter Jacques Brotchi op de ongewone situatie waarin men zich bevindt. Normaal stelt de regering een lijst van artikelen voor aan Kamer en Senaat. Enkel de artikelen die op de drie lijsten voorkomen, kunnen de volgende legislatuur herzien worden. Eens de lijst in het Staatsblad gepubliceerd is, zijn Kamer en Senaat ontbonden.

De regering in lopende zaken heeft echter geen initiatief genomen, zodat de Kamer op 5 april een lijst met een veertigtal artikelen goedkeurde. Verschillende senatoren betreurden dinsdag de manier van werken en kondigden aan dat hun fractie geen andere artikelen dan diegene die op de lijst van de Kamer staan zullen goedkeuren. Maar in de algemene bespreking kreeg elke fractie de mogelijkheid om de eigen voorstellen tot herziening van de Grondwet toe te lichten.

Bert Anciaux erkende dat men bij de afgelopen hervormingen soms te ver gegaan is in het overhevelen van bevoegdheden naar de deelstaten. Hij pleitte voor een allesomvattende staatshervorming en schaarde zich daarom achter het CD&V-voorstel om die de volgende legislatuur grondig voor te bereiden in het Vlaams Parlement, waarna de Senaat dan een grondig debat zou kunnen voeren over de voorstellen van de verschillende deelstaten.

Voor Karl Vanlouwe (N-VA) heeft een nieuw rondje staatshervorming geen zin, omdat het enkel zal leiden tot meer versnippering. De oplossing is het confederalisme, waarbij het artikel 35 van de Grondwet kan worden ingevuld met de opsomming van de bevoegdheden die de deelstaten aan het federale niveau hebben overgedragen. N-VA wil ook een modernisering van de monarchie, de afschaffing van de faciliteiten en faciliteitengemeenten, van de Senaat en van het Grondwetsartikel 195 dat de procedure van grondwetswijziging vastlegt.

Rik Daems (Open VLD) zei geen probleem te hebben met de afschaffing van de Senaat maar waarschuwde dat de deelstaatparlementsleden 'minderwaardig' zouden worden in vergelijking met de Kamerleden aangezien ze uitgesloten zouden zijn uit de internationale instellingen zoals de Raad van Europa. Na de plenaire stemming in de Senaat vrijdag is het de beurt aan de regering om een eigen lijst op te stellen. Premier Charles Michel heeft al herhaaldelijk gesteld dat dat niet de volledige lijst van de Kamer zal zijn.