Het wetsontwerp voert een strafverzwaring in voor feiten die gepleegd werden tegen iemand die zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevindt wegens leeftijd, ziekte, zwangerschap of een lichamelijke of geestelijke beperking. Ook slachtoffers van sekten krijgen een betere bescherming. Financieel misbruik van een kwetsbare persoon binnen de eigen familie wordt eveneens strafbaar gemaakt. Artsen en andere hulpverleners mogen hun beroepsgeheim doorbreken in geval van een ernstige en dreigende toestand om het parket in te lichten, terwijl er een meldingsplicht wordt ingevoerd voor wie op de hoogte is van mishandeling of verwaarlozing van een bijzonder kwetsbaar persoon. De Senaat stemde donderdag in met de wijzigingen die de Kamer voor het zomerreces aanbracht op de versie die eerder reeds door de Hoge Vergadering werd goedgekeurd. (JDH)

Het wetsontwerp voert een strafverzwaring in voor feiten die gepleegd werden tegen iemand die zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevindt wegens leeftijd, ziekte, zwangerschap of een lichamelijke of geestelijke beperking. Ook slachtoffers van sekten krijgen een betere bescherming. Financieel misbruik van een kwetsbare persoon binnen de eigen familie wordt eveneens strafbaar gemaakt. Artsen en andere hulpverleners mogen hun beroepsgeheim doorbreken in geval van een ernstige en dreigende toestand om het parket in te lichten, terwijl er een meldingsplicht wordt ingevoerd voor wie op de hoogte is van mishandeling of verwaarlozing van een bijzonder kwetsbaar persoon. De Senaat stemde donderdag in met de wijzigingen die de Kamer voor het zomerreces aanbracht op de versie die eerder reeds door de Hoge Vergadering werd goedgekeurd. (JDH)