De partijen van de institutionele meerderheid keurden alle teksten voor de hervorming van de Senaat goed. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen - op enkele onthoudingen van één of beide formaties op een aantal herzieningen van een grondwetsartikel.

Bij de voorafgaande stemverklaringen zette oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) zich af tegen de hervorming van de Senaat, maar uiteindelijk drukte hij wel op het groene knopje. Een opvallende onthouding was er dan weer van Wouter Beke (CD&V) en Dirk Claes (CD&V) bij een N-VA-amendement over de Lombardmiddelen voor de Brusselse gemeenten.

Nieuwe instelling

De meeste stemverklaringen handelden over de hervorming van de Senaat. "Het is niet evident om de Senaat als permanent orgaan op te heffen", erkende Martine Taelman (Open VLD), "maar als de nieuwe instelling haar kerntaken zal uitvoeren, wacht haar nog een mooie toekomst". Voor Philippe Moureaux (PS) wordt de nieuwe Senaat "bijna een volledige Senaat van gemeenschappen en gewesten".

Mieke Vogels (Groen) betreurde dat het debat over de Senaat in de media beperkt wordt tot de kost per plenaire zitting. Bert Anciaux (SP.A) wees op het belang van de personeelskosten in de uitgaven van de Senaat en stelde geen bloedbad te willen organiseren.

Deel van groter geheel

Voor Armand De Decker (MR) is deze hervorming van de Senaat een "democratische stap achteruit". Hij is overtuigd van het nut van de Senaat voor de tweede lezing - die de kwaliteit van de wetgeving verzekert - en als reflectiekamer - zoals blijkt in het euthanasiedossier. Alle andere federale staten hebben een tweekamerstelsel, vervolgde hij. De Decker zei nog te hopen dat de Senaat op een dag zoals een feniks uit zijn as zal verrijzen. Omdat de hervorming van de Senaat deel uitmaakt van een groter geheel, waar hij wel achter staat, besloot hij toch voor te stemmen.

"Dit is een dag van de schone schijn. De Senaat wordt opgeheven, maar blijft voortbestaan als niet-permanent orgaan waar een volgende staatshervorming in kan worden bevroren", stelde Bart Laeremans (Vlaams Belang).

Karl Vanlouwe (N-VA) vond dat de institutionele meerderheid geen zinnig antwoord heeft kunnen formuleren over de precieze taakinvulling of meerwaarde van de Senaat.

Voor CD&V-voorzitter Wouter Beke is deze staatshervorming omwille van de bevoegheidsoverdrachten historisch. "De Vlaamse resoluties van 1999 worden in grote mate uitgevoerd", stelde hij. Beke wees op de overdracht van 20 miljard euro aan bevoegdheden van het federale niveau naar de deelstaten en de hervorming van de Senaat. Toch onthielden hij en zijn fractieleider Dirk Claes zich op één amendement van de N-VA. Het ging om het voorstel van Karl Vanlouwe (N-VA) om de Lombardmiddelen voor de Brusselse gemeenten te reserveren voor bepaalde doelen.

Eerder deze week bleek dat Sint-Lambrechts-Woluwe, waar FDF-voorzitter Olivier Maingain burgemeester is, een deel van de extra middelen die Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen krijgen, wil gebruiken voor initiatieven voor Franstaligen in de Brusselse randgemeenten.

Brussel

Christine Defraigne (MR) vond dat de staatshervorming het land heeft gestabiliseerd en gered. Philippe Moureaux (PS) had het over "massieve overdrachten", zowel van bevoegdheden als van middelen, terwijl Marcel Cheron (Ecolo) erop wees dat de Franstaligen bij aanvang geen vragende partij waren van deze overdrachten. Bert Anciaux (SP.A) gaf wel toe dat hij een grote bezorgdheid heeft over het functioneren van Brussel: "Ik zie met lede ogen een splitsing van de geesten tussen Brussel enerzijds en de Vlaamse en Franstalige gemeenschap anderzijds". (Belga/AVE)

De partijen van de institutionele meerderheid keurden alle teksten voor de hervorming van de Senaat goed. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen - op enkele onthoudingen van één of beide formaties op een aantal herzieningen van een grondwetsartikel. Bij de voorafgaande stemverklaringen zette oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) zich af tegen de hervorming van de Senaat, maar uiteindelijk drukte hij wel op het groene knopje. Een opvallende onthouding was er dan weer van Wouter Beke (CD&V) en Dirk Claes (CD&V) bij een N-VA-amendement over de Lombardmiddelen voor de Brusselse gemeenten.De meeste stemverklaringen handelden over de hervorming van de Senaat. "Het is niet evident om de Senaat als permanent orgaan op te heffen", erkende Martine Taelman (Open VLD), "maar als de nieuwe instelling haar kerntaken zal uitvoeren, wacht haar nog een mooie toekomst". Voor Philippe Moureaux (PS) wordt de nieuwe Senaat "bijna een volledige Senaat van gemeenschappen en gewesten". Mieke Vogels (Groen) betreurde dat het debat over de Senaat in de media beperkt wordt tot de kost per plenaire zitting. Bert Anciaux (SP.A) wees op het belang van de personeelskosten in de uitgaven van de Senaat en stelde geen bloedbad te willen organiseren. Voor Armand De Decker (MR) is deze hervorming van de Senaat een "democratische stap achteruit". Hij is overtuigd van het nut van de Senaat voor de tweede lezing - die de kwaliteit van de wetgeving verzekert - en als reflectiekamer - zoals blijkt in het euthanasiedossier. Alle andere federale staten hebben een tweekamerstelsel, vervolgde hij. De Decker zei nog te hopen dat de Senaat op een dag zoals een feniks uit zijn as zal verrijzen. Omdat de hervorming van de Senaat deel uitmaakt van een groter geheel, waar hij wel achter staat, besloot hij toch voor te stemmen. "Dit is een dag van de schone schijn. De Senaat wordt opgeheven, maar blijft voortbestaan als niet-permanent orgaan waar een volgende staatshervorming in kan worden bevroren", stelde Bart Laeremans (Vlaams Belang). Karl Vanlouwe (N-VA) vond dat de institutionele meerderheid geen zinnig antwoord heeft kunnen formuleren over de precieze taakinvulling of meerwaarde van de Senaat. Voor CD&V-voorzitter Wouter Beke is deze staatshervorming omwille van de bevoegheidsoverdrachten historisch. "De Vlaamse resoluties van 1999 worden in grote mate uitgevoerd", stelde hij. Beke wees op de overdracht van 20 miljard euro aan bevoegdheden van het federale niveau naar de deelstaten en de hervorming van de Senaat. Toch onthielden hij en zijn fractieleider Dirk Claes zich op één amendement van de N-VA. Het ging om het voorstel van Karl Vanlouwe (N-VA) om de Lombardmiddelen voor de Brusselse gemeenten te reserveren voor bepaalde doelen. Eerder deze week bleek dat Sint-Lambrechts-Woluwe, waar FDF-voorzitter Olivier Maingain burgemeester is, een deel van de extra middelen die Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen krijgen, wil gebruiken voor initiatieven voor Franstaligen in de Brusselse randgemeenten. Christine Defraigne (MR) vond dat de staatshervorming het land heeft gestabiliseerd en gered. Philippe Moureaux (PS) had het over "massieve overdrachten", zowel van bevoegdheden als van middelen, terwijl Marcel Cheron (Ecolo) erop wees dat de Franstaligen bij aanvang geen vragende partij waren van deze overdrachten. Bert Anciaux (SP.A) gaf wel toe dat hij een grote bezorgdheid heeft over het functioneren van Brussel: "Ik zie met lede ogen een splitsing van de geesten tussen Brussel enerzijds en de Vlaamse en Franstalige gemeenschap anderzijds". (Belga/AVE)