De Senaat heeft een reglement van de Senaat goedgekeurd dat van kracht wordt na de verkiezingen van 2014, wanneer de Senaat grondig hervormd wordt tot een ontmoetingsplaats van gemeenschappen en gewesten, waarin niet langer rechtstreeks verkozen senatoren zullen zetelen. De institutionele meerderheid keurde het nieuwe reglement goed, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

Door de staatshervorming wordt de rechtstreekse verkiezing van senatoren afgeschaft en wordt de Senaat een niet-permanent orgaan met deelstaatsenatoren en gecoöpteerde senatoren dat jaarlijks acht maal plenair vergadert en heel wat bevoegdheden verliest. Het bureau wordt beperkt tot een voorzitter, twee ondervoorzitters en twee leden - de quaestuur verdwijnt - en de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies. Het aantal vaste commissies wordt van zes op vijf teruggebracht. Die commissies kunnen nog steeds werkgroepen oprichten.

Mondelinge vragen, vragen om uitleg, actualiteitsdebatten, parlementaire onderzoekscommissies en de begeleidingscommissie van het comité I behoren tot het verleden, maar de senatoren krijgen wel een nieuw instrument, de informatieverslagen.

Het reglement bepaalt voorts dat evocatie voortaan enkel mogelijk is indien de helft van de senatoren dit vraagt, waarbij andermaal een derde van elke taalgroep de vraag moet ondersteunen.

Net zoals in de Kamer wordt het mogelijk om gemeenschappelijke fracties te vormen, zoals de groenen dat vandaag reeds doen in de Kamer.

Het reglement van de Senaat bevat voorts een deontologische code die geënt is op de code die eerder ook door de Kamer goedgekeurd werd.

Financieringswet zorgt voor vuur tussen CD&V en N-VA

De plenaire Senaat debatteerde ook over de laatste teksten van de staatshervorming die nog door de Hoge Vergadering behandeld moet worden. De hoofdmoot bestond uit de nieuwe financieringswet, die andermaal voor een pittige discussie zorgde tussen N-VA en CD&V over de elasticiteit. Wouter Beke (CD&V) hekelde de kritiek van N-VA omdat hun partijgenoot, Vlaams Begrotingsminister Philippe Muyters, in zijn begroting een hoger cijfer hanteert dan deze in de financieringswet, die volgens de N-VA te hoog zou zijn.

(Belga/SD)

Door de staatshervorming wordt de rechtstreekse verkiezing van senatoren afgeschaft en wordt de Senaat een niet-permanent orgaan met deelstaatsenatoren en gecoöpteerde senatoren dat jaarlijks acht maal plenair vergadert en heel wat bevoegdheden verliest. Het bureau wordt beperkt tot een voorzitter, twee ondervoorzitters en twee leden - de quaestuur verdwijnt - en de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies. Het aantal vaste commissies wordt van zes op vijf teruggebracht. Die commissies kunnen nog steeds werkgroepen oprichten. Mondelinge vragen, vragen om uitleg, actualiteitsdebatten, parlementaire onderzoekscommissies en de begeleidingscommissie van het comité I behoren tot het verleden, maar de senatoren krijgen wel een nieuw instrument, de informatieverslagen. Het reglement bepaalt voorts dat evocatie voortaan enkel mogelijk is indien de helft van de senatoren dit vraagt, waarbij andermaal een derde van elke taalgroep de vraag moet ondersteunen. Net zoals in de Kamer wordt het mogelijk om gemeenschappelijke fracties te vormen, zoals de groenen dat vandaag reeds doen in de Kamer. Het reglement van de Senaat bevat voorts een deontologische code die geënt is op de code die eerder ook door de Kamer goedgekeurd werd. De plenaire Senaat debatteerde ook over de laatste teksten van de staatshervorming die nog door de Hoge Vergadering behandeld moet worden. De hoofdmoot bestond uit de nieuwe financieringswet, die andermaal voor een pittige discussie zorgde tussen N-VA en CD&V over de elasticiteit. Wouter Beke (CD&V) hekelde de kritiek van N-VA omdat hun partijgenoot, Vlaams Begrotingsminister Philippe Muyters, in zijn begroting een hoger cijfer hanteert dan deze in de financieringswet, die volgens de N-VA te hoog zou zijn. (Belga/SD)