Belgen die in het buitenland verblijven kunnen momenteel niet deelnemen aan de verkiezingen voor respectievelijk het Vlaams, het Waals en het Brussels Parlement. Zij kunnen enkel stemmen voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement. Alhoewel dit reeds meermaals werd aangekaart, geraakte een voorstel hieromtrent tot op heden nooit aan een voldoende meerderheid. Het is absurd maar tevens discriminerend en antidemocratisch dat Belgen in het buitenland zich wel kunnen uitspreken over het federale beleid maar niet over het Vlaamse beleid, vindt Open Vld-senator Stephanie D'Hose: "Bij de federale verkiezingen van 2019 schreef een record van 180.000 Belgen in het buitenland zich in om te gaan stemmen voor de federale verkiezingen in mei. Dat waren er 50.000 meer dan vijf jaar geleden. Er is dus een steeds breder draagvlak onder de Belgen in het buitenland om deel te nemen aan de verkiezingen in ons land. Wij willen hen de kans bieden om ook hun stem te kunnen uitbrengen bij de deelstaatsverkiezingen". De tekst voorziet criteria voor het gewest waarvoor de landgenoot die in het buitenland verblijft kan deelnemen aan de verkiezingen. Eerst wordt gekeken naar de gemeente waar de potentiële kiezer gedomicilieerd was, dan naar zijn geboorteplaats, de gemeente waar de vader of moeder ingeschreven is of was, zijn partner of een verwante tot in de derde graad. Indien geen van deze criteria weerhouden kan worden, valt de keuze op de stad Brussel. De Franstalige socialisten keurden de tekst uiteindelijk goed, maar betreurden de manier waarop de tekst door de Senaat behandeld werd, zonder advies te vragen aan de Raad van State. Daarnaast vindt de PS ook dat het voorstel geen rekening houdt met het Brussels Gewest waar een groot aantal inwoners met een vreemde nationaliteit niet aan de verkiezingen kunnen deelnemen. "In Brussel is die toestand niet langer houdbaar. Eén inwoner op drie heeft niet de mogelijkheid om te stemmen", merkte Julien Uyttendaele, die voor de PS ook in het Brussels Parlement zetelt, op. (Belga)

Belgen die in het buitenland verblijven kunnen momenteel niet deelnemen aan de verkiezingen voor respectievelijk het Vlaams, het Waals en het Brussels Parlement. Zij kunnen enkel stemmen voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement. Alhoewel dit reeds meermaals werd aangekaart, geraakte een voorstel hieromtrent tot op heden nooit aan een voldoende meerderheid. Het is absurd maar tevens discriminerend en antidemocratisch dat Belgen in het buitenland zich wel kunnen uitspreken over het federale beleid maar niet over het Vlaamse beleid, vindt Open Vld-senator Stephanie D'Hose: "Bij de federale verkiezingen van 2019 schreef een record van 180.000 Belgen in het buitenland zich in om te gaan stemmen voor de federale verkiezingen in mei. Dat waren er 50.000 meer dan vijf jaar geleden. Er is dus een steeds breder draagvlak onder de Belgen in het buitenland om deel te nemen aan de verkiezingen in ons land. Wij willen hen de kans bieden om ook hun stem te kunnen uitbrengen bij de deelstaatsverkiezingen". De tekst voorziet criteria voor het gewest waarvoor de landgenoot die in het buitenland verblijft kan deelnemen aan de verkiezingen. Eerst wordt gekeken naar de gemeente waar de potentiële kiezer gedomicilieerd was, dan naar zijn geboorteplaats, de gemeente waar de vader of moeder ingeschreven is of was, zijn partner of een verwante tot in de derde graad. Indien geen van deze criteria weerhouden kan worden, valt de keuze op de stad Brussel. De Franstalige socialisten keurden de tekst uiteindelijk goed, maar betreurden de manier waarop de tekst door de Senaat behandeld werd, zonder advies te vragen aan de Raad van State. Daarnaast vindt de PS ook dat het voorstel geen rekening houdt met het Brussels Gewest waar een groot aantal inwoners met een vreemde nationaliteit niet aan de verkiezingen kunnen deelnemen. "In Brussel is die toestand niet langer houdbaar. Eén inwoner op drie heeft niet de mogelijkheid om te stemmen", merkte Julien Uyttendaele, die voor de PS ook in het Brussels Parlement zetelt, op. (Belga)