Van Hoof is 44 en sinds 2005 voorzitster van Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging binnen CD&V. Sinds april 2008 is Els Van Hoof schepen van Sport in Leuven. Op 15 april beslist de Leuvense CD&V of ze dat mandaat kan behouden nu ze een parlementair mandaat heeft. (AHO)

Van Hoof is 44 en sinds 2005 voorzitster van Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging binnen CD&V. Sinds april 2008 is Els Van Hoof schepen van Sport in Leuven. Op 15 april beslist de Leuvense CD&V of ze dat mandaat kan behouden nu ze een parlementair mandaat heeft. (AHO)