De minister baseerde zich op een advies van de onderwijsinspectie en een voorstel van de administratie om de erkenning niet te verlenen. Uit het advies, dat zelf mee gebaseerd is op informatie van de Staatsveiligheid, bleek dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen bijvoorbeeld de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten. De adviseur bij de Raad van State oordeelde vandaag al dat de beslissing van Crevits goed gemotiveerd was. Vandaag blijkt het administratief rechtscollege zelf op dezelfde lijn te zitten. Het stelt vast dat de school niet over de helft van het aantal leerlingen beschikt om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Ze kan ook niet aantonen waarom via een hoogdringende procedure moest worden gegaan. Het schoolbestuur had ook vragen bij de informatie van de Staatsveiligheid waarop de weigering deels werd gebaseerd. Dat rapport werd geclassificeerd als 'beperkte verspreiding'. De Raad van State vindt het niet raadzaam om in het kader van een hoogdringende procedure en zonder diepgaand onderzoek de vertrouwelijkheid te lichten. Dat kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen of voor het openbaar belang. Daarom stemde de Raad van State in met de vertrouwelijke behandeling van de stukken. (Belga)

De minister baseerde zich op een advies van de onderwijsinspectie en een voorstel van de administratie om de erkenning niet te verlenen. Uit het advies, dat zelf mee gebaseerd is op informatie van de Staatsveiligheid, bleek dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen bijvoorbeeld de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten. De adviseur bij de Raad van State oordeelde vandaag al dat de beslissing van Crevits goed gemotiveerd was. Vandaag blijkt het administratief rechtscollege zelf op dezelfde lijn te zitten. Het stelt vast dat de school niet over de helft van het aantal leerlingen beschikt om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Ze kan ook niet aantonen waarom via een hoogdringende procedure moest worden gegaan. Het schoolbestuur had ook vragen bij de informatie van de Staatsveiligheid waarop de weigering deels werd gebaseerd. Dat rapport werd geclassificeerd als 'beperkte verspreiding'. De Raad van State vindt het niet raadzaam om in het kader van een hoogdringende procedure en zonder diepgaand onderzoek de vertrouwelijkheid te lichten. Dat kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen of voor het openbaar belang. Daarom stemde de Raad van State in met de vertrouwelijke behandeling van de stukken. (Belga)