"De afwijzing van een civiele procedure tegen de Heilige Stoel wegens de immuniteit van jurisdictie die hij geniet, is niet in strijd is met het Verdrag van de Rechten van de Mens", aldus het Hof in arrest. De 24 verzoekers behoorden tot de initiatiefnemers van een groepsvordering die in 2011 was opgestart, nadat de bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, seksueel misbruik had toegegeven en ontslag had genomen. De 24 wilden erkenning voor de structureel ontoereikende wijze waarop de kerkleiders waren omgesprongen met de problematiek van seksueel misbruik. Hun klacht was gericht tegen de Heilige Stoel in Rome en tegen de Belgische bisschoppen. Maar bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent werd hun zaak in 2013 afgewezen. De Belgische rechters verwierpen het collectieve karakter van de vordering en stelden ook dat de vordering niet was gebaseerd op concrete fouten. Het stond de verzoekers wel vrij individueel klacht in te dienen. Ten slotte werd de vordering ook afgewezen omdat de Heilige Stoel als staat immuniteit heeft. De beslissingen werden in 2016 bevestigd in beroep. De verzoekers trokken daarop naar het Europees Hof voor de rechten van Mens in Straatsburg. Volgens hen schendt de immuniteit van de Heilige Stoel immers hun recht op toegang tot een rechtbank, zoals is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in de zin dat ze hun grieven tegen de Heilige Stoel niet hebben kunnen doen gelden in een burgerlijke zaak. Het Europees Hof oordeelde dat er geen sprake is van een schending van het Verdrag voor de Rechten van de Mens. De vraag om een uitzondering op die immuniteit van de Heilige Stoel werd door het Hof afgewezen. Het verwijst er onder meer naar dat de aan de Belgische bisschoppen verweten fouten niet aan de Heilige Stoel konden worden toegeschreven en dat de fouten waarvan de Heilige Stoel rechtstreeks werd beschuldigd, niet werden gepleegd op Belgisch grondgebied. Het Hof volgt daarmee dus het eerdere besluit van de Belgische rechter. Dat die oordeelde geen rechtsmacht te hebben over het Vaticaan, was "niet onredelijk". Het strookt met het internationaal recht en is dus niet buitenproportioneel, vindt het Hof. Het Vaticaan geldt als een staat en krijgt daarmee dezelfde rechten. De slachtoffers kunnen nog in hoger beroep. (Belga)

"De afwijzing van een civiele procedure tegen de Heilige Stoel wegens de immuniteit van jurisdictie die hij geniet, is niet in strijd is met het Verdrag van de Rechten van de Mens", aldus het Hof in arrest. De 24 verzoekers behoorden tot de initiatiefnemers van een groepsvordering die in 2011 was opgestart, nadat de bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, seksueel misbruik had toegegeven en ontslag had genomen. De 24 wilden erkenning voor de structureel ontoereikende wijze waarop de kerkleiders waren omgesprongen met de problematiek van seksueel misbruik. Hun klacht was gericht tegen de Heilige Stoel in Rome en tegen de Belgische bisschoppen. Maar bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent werd hun zaak in 2013 afgewezen. De Belgische rechters verwierpen het collectieve karakter van de vordering en stelden ook dat de vordering niet was gebaseerd op concrete fouten. Het stond de verzoekers wel vrij individueel klacht in te dienen. Ten slotte werd de vordering ook afgewezen omdat de Heilige Stoel als staat immuniteit heeft. De beslissingen werden in 2016 bevestigd in beroep. De verzoekers trokken daarop naar het Europees Hof voor de rechten van Mens in Straatsburg. Volgens hen schendt de immuniteit van de Heilige Stoel immers hun recht op toegang tot een rechtbank, zoals is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in de zin dat ze hun grieven tegen de Heilige Stoel niet hebben kunnen doen gelden in een burgerlijke zaak. Het Europees Hof oordeelde dat er geen sprake is van een schending van het Verdrag voor de Rechten van de Mens. De vraag om een uitzondering op die immuniteit van de Heilige Stoel werd door het Hof afgewezen. Het verwijst er onder meer naar dat de aan de Belgische bisschoppen verweten fouten niet aan de Heilige Stoel konden worden toegeschreven en dat de fouten waarvan de Heilige Stoel rechtstreeks werd beschuldigd, niet werden gepleegd op Belgisch grondgebied. Het Hof volgt daarmee dus het eerdere besluit van de Belgische rechter. Dat die oordeelde geen rechtsmacht te hebben over het Vaticaan, was "niet onredelijk". Het strookt met het internationaal recht en is dus niet buitenproportioneel, vindt het Hof. Het Vaticaan geldt als een staat en krijgt daarmee dezelfde rechten. De slachtoffers kunnen nog in hoger beroep. (Belga)