De dagvaarding van de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen door slachtoffers van seksueel misbruik, is nietig. Dat heeft het Gentse hof van beroep donderdag beslist in een bevestiging van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Een veertigtal slachtoffers probeerde een groepsvordering in te dienen, maar krijgt opnieuw ongelijk.

De groepsvordering werd ingeleid door de advocatenassociatie Van Steenbrugge, Van Acker & Mussche en gebeurde in naam van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Het advocatenkantoor probeerde een collectieve vordering of "class action"-zaak in te stellen.

De bedoeling van de klacht was om de aansprakelijkheid in hoofde van de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten te laten vaststellen. De eisers stelden dat ze allen slachtoffer waren van seksueel misbruik en dat ze schade leden door de nalatigheid van de kerkelijke overheid.

'Vordering op "geen enkel concreet feit" gebaseerd'

De rechtbank van eerste aanleg in Gent besliste in 2013 dat de dagvaarding nietig was. Volgens de rechtbank kon één slachtoffer niet dagvaarden in naam van een hele groep slachtoffers en gold de immuniteit van de Heilige Stoel. Het hof van beroep in Gent oordeelde donderdag eveneens dat de Heilige Stoel staatsimmuniteit geniet en dat de vordering op "geen enkel concreet feit" gebaseerd is.

De groepsvordering werd ingeleid door de advocatenassociatie Van Steenbrugge, Van Acker & Mussche en gebeurde in naam van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Het advocatenkantoor probeerde een collectieve vordering of "class action"-zaak in te stellen. De bedoeling van de klacht was om de aansprakelijkheid in hoofde van de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten te laten vaststellen. De eisers stelden dat ze allen slachtoffer waren van seksueel misbruik en dat ze schade leden door de nalatigheid van de kerkelijke overheid. De rechtbank van eerste aanleg in Gent besliste in 2013 dat de dagvaarding nietig was. Volgens de rechtbank kon één slachtoffer niet dagvaarden in naam van een hele groep slachtoffers en gold de immuniteit van de Heilige Stoel. Het hof van beroep in Gent oordeelde donderdag eveneens dat de Heilige Stoel staatsimmuniteit geniet en dat de vordering op "geen enkel concreet feit" gebaseerd is.