Ambassades, Europese instellingen, militaire sites, kerncentrales: op tal van potentiële terreurdoelwitten staan private firma's mee in voor de bewaking en de veiligheid. Dat de bewakingssector aantrekkelijk is voor het criminele milieu, en dat met name terreurcellen haar kunnen infiltreren: veiligheidsexperts houden er terdege rekening mee.
...

Ambassades, Europese instellingen, militaire sites, kerncentrales: op tal van potentiële terreurdoelwitten staan private firma's mee in voor de bewaking en de veiligheid. Dat de bewakingssector aantrekkelijk is voor het criminele milieu, en dat met name terreurcellen haar kunnen infiltreren: veiligheidsexperts houden er terdege rekening mee.Om in België als bewakingsagent aan de slag te mogen bij bedrijven zoals Securitas, G4S, Seris en Trigion, heb je een vergunning nodig van Binnenlandse Zaken. Screening is daarbij cruciaal. 'Private bewaking is een delicate activiteit', zegt Bert Hoffer, directeur van de Directie Private Veiligheid, die jaarlijks 12.000 vergunningen afgeeft. 'We gaan grondig na of de kandidaten voldoen aan het gewenste profiel, dat in de wet is vastgelegd. Deontologie en moraliteit zijn daarin belangrijk.'Hoffers dienst licht de kandidaat-bewakingsagenten door op basis van informatie afkomstig van de gerechtelijke en bestuurlijke politie, de inlichtingendiensten en de bewakingssector zelf. 'Wanneer een bedrijf vaststelt dat een van zijn agenten betrokken is bij een misdaad of wanbedrijf, moet het dat verplicht aan ons melden. Zodat wij desnoods zijn vergunning kunnen intrekken.' Securitas, dat in België 5500 bewakingsagenten tewerkstelt, laat weten dat het in 2017 een twintigtal personen aan Binnenlandse Zaken heeft gerapporteerd. 'Het merendeel sloeg op onprofessioneel gedrag, zoals diefstal of agressie', zegt woordvoerder Koen Colpaert. 'Maar er zaten ook medewerkers tussen bij wie we radicalisering vermoedden.' 'Zodra iemand als bewakingsagent aan de slag is, kan zijn of haar gedrag natuurlijk nog veranderen. Zo hebben wij het voorbije jaar concrete gevallen gehad', zegt Chris Bombeke, directeur Intern Toezicht bij Securitas. 'Daarom moet je je personeel blijven monitoren. Wij hebben een intern inspectieteam dat het personeel op het terrein regelmatig opzoekt. Bewakingsagenten die iets opmerken bij collega's kunnen dat confidentieel doorgeven aan een meldpunt. Ook leidinggevenden worden getraind om signalen van radicalisering te herkennen. Ik heb het dan niet over iemand die plots een baard laat staan. Wij kijken naar verandering in gedrag. Iemand die plots een dame geen hand meer wil geven, bijvoorbeeld: krijgen we daarover een melding, dan gaan we met die collega in gesprek.' Sinds 10 november 2017 is een nieuwe wet in voege voor de private veiligheidssector. 'Bewakingsfirma's mogen nu meer dan vroeger', zegt Bert Hoffer. 'Denk bijvoorbeeld aan het doorzoeken van goederen of plaatsen op de aanwezigheid van drugs, wapens, explosieven of spionageapparatuur.' Daartegenover staat dat het profiel van de bewakingsagent is aangescherpt. Hoffer: 'In de wet hebben we specifiek toegevoegd dat bij personen die als bewakingsagent willen werken elk risico rond de staatsveiligheid of de openbare orde afwezig moet zijn. Dat is essentieel in deze tijden van radicalisering.'