Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil het secundair onderwijs op een nieuwe leest schoeien. Hij pleit onder meer voor een algemene eerste graad. Pas na de eerste twee jaren secundair onderwijs zou een studiekeuze kunnen worden gemaakt. De Vlaamse socialist wil de scholen ook inrichten volgens domeinen zoals taal, wetenschap, ... en niet meer zoals nu het geval is met algemeen, technisch en beroepsonderwijs. Volgens Van Hecke en Verdyck is de timing gewoon niet haalbaar. Het is niet mogelijk om tegen dan uit te maken welke school welk domein moet aanbieden, welke de basiskennis in de eerste graad moet zijn, wat er moet gebeuren met de infrastructuur en het personeel, enzovoort. "2014 is morgen", luidt het. De nethoofden hopen dat Smet er zal in slagen om tegen 2014 alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In de volgende legislatuur kan dan gedebatteerd worden over de hervorming. (JDH)

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil het secundair onderwijs op een nieuwe leest schoeien. Hij pleit onder meer voor een algemene eerste graad. Pas na de eerste twee jaren secundair onderwijs zou een studiekeuze kunnen worden gemaakt. De Vlaamse socialist wil de scholen ook inrichten volgens domeinen zoals taal, wetenschap, ... en niet meer zoals nu het geval is met algemeen, technisch en beroepsonderwijs. Volgens Van Hecke en Verdyck is de timing gewoon niet haalbaar. Het is niet mogelijk om tegen dan uit te maken welke school welk domein moet aanbieden, welke de basiskennis in de eerste graad moet zijn, wat er moet gebeuren met de infrastructuur en het personeel, enzovoort. "2014 is morgen", luidt het. De nethoofden hopen dat Smet er zal in slagen om tegen 2014 alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In de volgende legislatuur kan dan gedebatteerd worden over de hervorming. (JDH)