Zes Waalse Volksvertegenwoordigers dienden een voorstel tot decreet in om grootwarenhuizen te verplichten hun onverkochte, maar nog bruikbare voedingswaren af te staan aan charitatieve verenigingen, zoniet riskeren ze hun milieuvergunning te verliezen. Comeos zegt geen theoretische discussie te willen maar wel open te staan voor werkbare maatregelen. Comeos wijst erop dat er geen toegevingen gedaan kunnen worden op vlak van voedselveiligheid en traceerbaarheid. "Veilig voedsel is geen voorrecht voor wie het kan betalen, we gaan nooit aanvaarden dat er twee circuits van voedsel bestaan", aldus Comeos-woordvoerder Peter Vandenberghe. "Je moet weten aan wie je iets schenkt en het traceerbaar houden, voor het geval een product teruggeroepen wordt." Winkels kampen ook steeds minder met overschotten, aldus Comeos. "Los van het ethische aspect is weggooien een puur economisch verlies voor handelaars", verduidelijkt Vandenberghe. "De kunst van het handel drijven is net de verkoopverwachtingen goed inschatten. Handelaars die dan toch met overschotten zitten, proberen die eerst nog in snelverkoop aan de man te brengen." Comeos wijst er verder op dat de consumenten de grootste verspillers zijn, waardoor ook voor hen sensibilisatie nodig is. (ANA)

Zes Waalse Volksvertegenwoordigers dienden een voorstel tot decreet in om grootwarenhuizen te verplichten hun onverkochte, maar nog bruikbare voedingswaren af te staan aan charitatieve verenigingen, zoniet riskeren ze hun milieuvergunning te verliezen. Comeos zegt geen theoretische discussie te willen maar wel open te staan voor werkbare maatregelen. Comeos wijst erop dat er geen toegevingen gedaan kunnen worden op vlak van voedselveiligheid en traceerbaarheid. "Veilig voedsel is geen voorrecht voor wie het kan betalen, we gaan nooit aanvaarden dat er twee circuits van voedsel bestaan", aldus Comeos-woordvoerder Peter Vandenberghe. "Je moet weten aan wie je iets schenkt en het traceerbaar houden, voor het geval een product teruggeroepen wordt." Winkels kampen ook steeds minder met overschotten, aldus Comeos. "Los van het ethische aspect is weggooien een puur economisch verlies voor handelaars", verduidelijkt Vandenberghe. "De kunst van het handel drijven is net de verkoopverwachtingen goed inschatten. Handelaars die dan toch met overschotten zitten, proberen die eerst nog in snelverkoop aan de man te brengen." Comeos wijst er verder op dat de consumenten de grootste verspillers zijn, waardoor ook voor hen sensibilisatie nodig is. (ANA)