Met de optocht ondersteunen de organisaties de vraag van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet aan de Vlaamse regering om het verlies aan indexverhoging vanaf het schooljaar 2012-2013 recht te zetten. Het subsidiebedrag voor de persoonlijke ontwikkelingstrajecten werd sinds 2008 niet geïndexeerd, al is dat wel voorzien in de reglementering. Daardoor missen aanbieders van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten vandaag 14 pct indexverhoging, wat neerkomt op een jaarlijks tekort van 1 miljoen euro. Volgens de sector deeltijdse vorming staan daardoor elk jaar 168 jongeren in de kou. Persoonlijke ontwikkelingstrajecten moeten jongeren de kans bieden om opnieuw aansluiting te vinden met zichzelf, hun omgeving en de school. Het gaat vooral om kwetsbare jongeren die extra aandacht en professionele begeleiding nodig hebben. Op jaarbasis gaat het om 1200 leerlingen. "Door de omstandigheden komt de kwaliteitsvolle begeleiding ernstig in het gedrang", luidt het bij de sector. "Wij vragen niet meer of niet minder dan de rechtvaardige toepassing van de indexeringsregels op onze werking, op de zorg voor onze jongeren en dus de zorg voor jullie jongeren." (ANA)

Met de optocht ondersteunen de organisaties de vraag van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet aan de Vlaamse regering om het verlies aan indexverhoging vanaf het schooljaar 2012-2013 recht te zetten. Het subsidiebedrag voor de persoonlijke ontwikkelingstrajecten werd sinds 2008 niet geïndexeerd, al is dat wel voorzien in de reglementering. Daardoor missen aanbieders van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten vandaag 14 pct indexverhoging, wat neerkomt op een jaarlijks tekort van 1 miljoen euro. Volgens de sector deeltijdse vorming staan daardoor elk jaar 168 jongeren in de kou. Persoonlijke ontwikkelingstrajecten moeten jongeren de kans bieden om opnieuw aansluiting te vinden met zichzelf, hun omgeving en de school. Het gaat vooral om kwetsbare jongeren die extra aandacht en professionele begeleiding nodig hebben. Op jaarbasis gaat het om 1200 leerlingen. "Door de omstandigheden komt de kwaliteitsvolle begeleiding ernstig in het gedrang", luidt het bij de sector. "Wij vragen niet meer of niet minder dan de rechtvaardige toepassing van de indexeringsregels op onze werking, op de zorg voor onze jongeren en dus de zorg voor jullie jongeren." (ANA)