Vooral de militaire inlichtingendienst behandelt de screenings te stiefmoederlijk, stelde het Comité I vast. De Cel Screenings van de militaire inlichtingendienst telde op het moment van het onderzoek maar enkele onderofficieren. Er ontstond een achterstand toen het aantal aanvragen eind 2016 begon toe te nemen. De Cel Screenings besloot op eigen houtje welke screenings niet prioritair waren en kreeg van hogerhand geen of nauwelijks instructies. De cel beperkt zich ook tot het nagaan of iemand opduikt in de databank van de militaire inlichtingendienst, maar die blijkt niet altijd de recentste inlichtingen te bevatten. Een centrale registratie van alle screeningaanvragen ontbrak, waardoor geen opvolging mogelijk was. Ook bij de Staatsveiligheid zag het Comité I verschillende tekortkomingen bij de Dienst Veiligheidsverificaties. Onder andere een gebrek aan personeel, waardoor het plafond van het aantal screenings dat de dienst aankan, wordt overschreden. De databank van de Staatsveiligheid blijkt ook niet optimaal voor het uitvoeren van screenings. Naast het doorzoeken van de databank is in sommige gevallen nood aan bijkomend onderzoek. Dat is voor de 'collectediensten' van de Staatsveiligheid geen prioriteit. Door de hoge werklast bleek het voorts onmogelijk om voor bepaalde screenings vragen te stellen aan buitenlandse diensten, waarschuwt het Comité I. (Belga)

Vooral de militaire inlichtingendienst behandelt de screenings te stiefmoederlijk, stelde het Comité I vast. De Cel Screenings van de militaire inlichtingendienst telde op het moment van het onderzoek maar enkele onderofficieren. Er ontstond een achterstand toen het aantal aanvragen eind 2016 begon toe te nemen. De Cel Screenings besloot op eigen houtje welke screenings niet prioritair waren en kreeg van hogerhand geen of nauwelijks instructies. De cel beperkt zich ook tot het nagaan of iemand opduikt in de databank van de militaire inlichtingendienst, maar die blijkt niet altijd de recentste inlichtingen te bevatten. Een centrale registratie van alle screeningaanvragen ontbrak, waardoor geen opvolging mogelijk was. Ook bij de Staatsveiligheid zag het Comité I verschillende tekortkomingen bij de Dienst Veiligheidsverificaties. Onder andere een gebrek aan personeel, waardoor het plafond van het aantal screenings dat de dienst aankan, wordt overschreden. De databank van de Staatsveiligheid blijkt ook niet optimaal voor het uitvoeren van screenings. Naast het doorzoeken van de databank is in sommige gevallen nood aan bijkomend onderzoek. Dat is voor de 'collectediensten' van de Staatsveiligheid geen prioriteit. Door de hoge werklast bleek het voorts onmogelijk om voor bepaalde screenings vragen te stellen aan buitenlandse diensten, waarschuwt het Comité I. (Belga)