Dat werd beslist op een vergadering van de nationale leiding. "De politiek geladen boodschap van deze vakbondsactie sluit niet aan bij de stijl van onze jeugdbeweging, die overigens niet het persoonlijk standpunt van elk lid en iedere leider kan vertegenwoordigen", luidt het.

Deze onthouding belet Scouts en Gidsen Vlaanderen niet om, zoals gesteld in de zogenaamde "alternatieve septemberverklaring" van Hart Boven Hard, grote bezorgdheid te blijven delen over een toenemende devaluatie van het vrijwilligerswerk en middenveld als essentiële maatschappelijke actor.

"Die vrees wordt nog versterkt door de schijnbare ongekendheid van dergelijk weefsel in de samenleving op Europees niveau. De opbouwende toon van deze verklaring accordeert met pedagogische visie van scouting en kan een inspiratie zijn tot dialoog om het belang van kinderen en jongeren verenigd te behartigen", zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

(Belga/RR)

Dat werd beslist op een vergadering van de nationale leiding. "De politiek geladen boodschap van deze vakbondsactie sluit niet aan bij de stijl van onze jeugdbeweging, die overigens niet het persoonlijk standpunt van elk lid en iedere leider kan vertegenwoordigen", luidt het. Deze onthouding belet Scouts en Gidsen Vlaanderen niet om, zoals gesteld in de zogenaamde "alternatieve septemberverklaring" van Hart Boven Hard, grote bezorgdheid te blijven delen over een toenemende devaluatie van het vrijwilligerswerk en middenveld als essentiële maatschappelijke actor. "Die vrees wordt nog versterkt door de schijnbare ongekendheid van dergelijk weefsel in de samenleving op Europees niveau. De opbouwende toon van deze verklaring accordeert met pedagogische visie van scouting en kan een inspiratie zijn tot dialoog om het belang van kinderen en jongeren verenigd te behartigen", zegt woordvoerder Jan Van Reusel. (Belga/RR)