Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe streeft naar een halvering van het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen tegen 2020. Tegen dan mogen er jaarlijks niet meer dan 420 dodelijke slachtoffers meer vallen. Hij maakte die doelstelling bekend op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid, die alle belangrijke spelers op het vlak van verkeersveiligheid verenigt.

De eerste Staten-Generaal had plaats in 2002. De ambitie luidde toen om het aantal verkeersdoden tegen 2010 terug te brengen tot 750. Dat lukte niet. Uit voorlopige cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid zouden in 2010 ongeveer 840 mensen het leven hebben gelaten op onze Belgische wegen.

Sensibilisering

Om het streefcijfer van 420 te kunnen halen, lijstte de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid 20 prioritaire aanbevelingen op in 3 groepen. Een eerste groep maatregelen focust op educatie en sensibilisering met onder meer een verbetering van de rijopleiding. Ook moeten er gerichte sensibiliseringsstrategieën ontwikkeld worden voor specifieke doelgroepen.

Handhaving

Ten tweede moet er worden ingezet op handhaving. Een voorstel is om de vervolging en bestraffing van overtreders efficiënter te laten verlopen door bepaalde overtredingen administratief-gerechtelijk te laten afhandelen. Overtredingen die niet hebben geleid tot ongevallen zouden dan snel kunnen worden gesanctioneerd met gestandaardiseerde (geld)straffen zonder tussenkomst van het gerecht.

Infrastructuur en technologie

Een derde luik maatregelen betreft infrastructuur en technologie. Schouppe benadrukte in dit verband het belang van realistische snelheidsbeperkingen. Verwijzend naar de omstreden zones 30 in de Brusselse binnenstad zei hij: "Het is niet goed beperkingen op te leggen waar niemand in gelooft. Dat schaadt de geloofwaardigheid van de mensen die er gevolg aan moeten geven, namelijk de politie."

Andere initiatieven

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom is voorstander voor het opvoeren en verbeteren van de politiecontroles. "We willen bijvoorbeeld de controles op rijden onder invloed opdrijven tot 1,2 miljoen controles tegen 2015 door gebruik te maken van vernieuwde en verbeterde tests." Er

moeten verder 'gecombineerde controles' komen, waarbij de politieagenten tijdens controles op rijden onder invloed ook de gordeldracht inspecteren. Ook moet het aantal vaste flitscamera's omhoog, vooral in Wallonië. (Belga/INM)

Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe streeft naar een halvering van het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen tegen 2020. Tegen dan mogen er jaarlijks niet meer dan 420 dodelijke slachtoffers meer vallen. Hij maakte die doelstelling bekend op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid, die alle belangrijke spelers op het vlak van verkeersveiligheid verenigt. De eerste Staten-Generaal had plaats in 2002. De ambitie luidde toen om het aantal verkeersdoden tegen 2010 terug te brengen tot 750. Dat lukte niet. Uit voorlopige cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid zouden in 2010 ongeveer 840 mensen het leven hebben gelaten op onze Belgische wegen.Sensibilisering Om het streefcijfer van 420 te kunnen halen, lijstte de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid 20 prioritaire aanbevelingen op in 3 groepen. Een eerste groep maatregelen focust op educatie en sensibilisering met onder meer een verbetering van de rijopleiding. Ook moeten er gerichte sensibiliseringsstrategieën ontwikkeld worden voor specifieke doelgroepen. Handhaving Ten tweede moet er worden ingezet op handhaving. Een voorstel is om de vervolging en bestraffing van overtreders efficiënter te laten verlopen door bepaalde overtredingen administratief-gerechtelijk te laten afhandelen. Overtredingen die niet hebben geleid tot ongevallen zouden dan snel kunnen worden gesanctioneerd met gestandaardiseerde (geld)straffen zonder tussenkomst van het gerecht. Infrastructuur en technologie Een derde luik maatregelen betreft infrastructuur en technologie. Schouppe benadrukte in dit verband het belang van realistische snelheidsbeperkingen. Verwijzend naar de omstreden zones 30 in de Brusselse binnenstad zei hij: "Het is niet goed beperkingen op te leggen waar niemand in gelooft. Dat schaadt de geloofwaardigheid van de mensen die er gevolg aan moeten geven, namelijk de politie." Andere initiatieven Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom is voorstander voor het opvoeren en verbeteren van de politiecontroles. "We willen bijvoorbeeld de controles op rijden onder invloed opdrijven tot 1,2 miljoen controles tegen 2015 door gebruik te maken van vernieuwde en verbeterde tests." Er moeten verder 'gecombineerde controles' komen, waarbij de politieagenten tijdens controles op rijden onder invloed ook de gordeldracht inspecteren. Ook moet het aantal vaste flitscamera's omhoog, vooral in Wallonië. (Belga/INM)