In ons land bestaat er een beperking van het aantal artsen. Om de instroom af te stemmen op die beperking is in Vlaanderen in 1997 een toegangsexamen ingevoerd. Aan Waalse kant bestaat zo'n examen niet, maar daar heeft de Franse gemeenschapsregering voor het afgelopen academiejaar wel een filter ingebouwd. Op basis van een selectieproef in juni wordt gekeken wie toegang krijgt tot het tweede jaar en wie niet. Daaraan namen in juni 1.112 studenten deel, van wie enkel de 582 studenten met de beste resultaten hun studie in september mogen voortzetten. Tien studenten van de universiteit in Namen die onvoldoende hebben gescoord op de proef en dus niet mogen verder studeren, stapten naar de Raad van State, die de beslissing van de jury bij negen van hen schorste. In zijn motivatie stelt de Raad van State dat "de reglementaire besluiten waarop de bestreden beslissingen steunen, geweerd moeten worden". Het besluit van de Franse gemeenschap werd voor de invoering onder meer niet voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State, wat volgens het administratief rechtsorgaan "een substantiële vormvereiste is". Dat de Franse gemeenschapsregering "de standaardprocedure negeerde" doet volgens het VVT vermoeden dat de schorsingen "moedwillig werden uitgelokt". Het verbond waarschuwt dat de Franstalige universiteiten zonder het filtersysteem "door overbezetting (tand)artsen afleveren die niet de nodige klinische opleiding genieten. Vlaamse zorgverleners in spe worden op die manier gediscrimineerd", luidt het. "Het overaanbod zal daarnaast het budget van de ziekteverzekering uit zijn voegen doen barsten." Het tandartsenverbond vraagt "een gepaste reactie" van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, wiens kabinet het standpunt van het VVT "een beetje bizar" vindt. "We hebben de deelstaten juist gevraagd om een filter te installeren om de balans in evenwicht te houden", luidt het daar. Het kabinet benadrukt daarnaast dat de Raad voorlopig enkel de beslissing in negen individuele gevallen heeft geschorst. (Belga)

In ons land bestaat er een beperking van het aantal artsen. Om de instroom af te stemmen op die beperking is in Vlaanderen in 1997 een toegangsexamen ingevoerd. Aan Waalse kant bestaat zo'n examen niet, maar daar heeft de Franse gemeenschapsregering voor het afgelopen academiejaar wel een filter ingebouwd. Op basis van een selectieproef in juni wordt gekeken wie toegang krijgt tot het tweede jaar en wie niet. Daaraan namen in juni 1.112 studenten deel, van wie enkel de 582 studenten met de beste resultaten hun studie in september mogen voortzetten. Tien studenten van de universiteit in Namen die onvoldoende hebben gescoord op de proef en dus niet mogen verder studeren, stapten naar de Raad van State, die de beslissing van de jury bij negen van hen schorste. In zijn motivatie stelt de Raad van State dat "de reglementaire besluiten waarop de bestreden beslissingen steunen, geweerd moeten worden". Het besluit van de Franse gemeenschap werd voor de invoering onder meer niet voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State, wat volgens het administratief rechtsorgaan "een substantiële vormvereiste is". Dat de Franse gemeenschapsregering "de standaardprocedure negeerde" doet volgens het VVT vermoeden dat de schorsingen "moedwillig werden uitgelokt". Het verbond waarschuwt dat de Franstalige universiteiten zonder het filtersysteem "door overbezetting (tand)artsen afleveren die niet de nodige klinische opleiding genieten. Vlaamse zorgverleners in spe worden op die manier gediscrimineerd", luidt het. "Het overaanbod zal daarnaast het budget van de ziekteverzekering uit zijn voegen doen barsten." Het tandartsenverbond vraagt "een gepaste reactie" van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, wiens kabinet het standpunt van het VVT "een beetje bizar" vindt. "We hebben de deelstaten juist gevraagd om een filter te installeren om de balans in evenwicht te houden", luidt het daar. Het kabinet benadrukt daarnaast dat de Raad voorlopig enkel de beslissing in negen individuele gevallen heeft geschorst. (Belga)