Van de 71.810 jongeren die in 2015 de schoolbanken hadden verlaten, waren er in juni 2016 nog exact 7.898 als werkzoekende ingeschreven bij VDAB. Dat komt neer op een percentage van 11,0 procent, wat het laagste aandeel is van de voorbije vijf jaar. Zo was in juni 2013 nog 13,0 procent van de schoolverlaters na een jaar nog werkzoekend. "Dat valt uiteraard deels te verklaren door een verbetering van de economische situatie", zo zegt Willem Vansina, de verantwoordelijke voor de arbeidsmarktinformatie bij VDAB. "Maar het heeft ook te maken met de toename van het aantal hooggeschoolden." Volgens het rapport maken de hooggeschoolden namelijk voor het eerst meer dan de helft van het aantal schoolverlaters uit: 50,2 procent. En voor die groep verloopt de aansluiting met de arbeidsmarkt bijzonder vlot. "Van alle schoolverlaters met een hoger diploma, is minder dan een op de twintig (4,8 procent; tegenover 7,0 procent in 2013) nog werkzoekend na een jaar. Het is vooral die groep die profiteert van de betere economische situatie", zegt Vansina. Maar het beeld is minder rooskleurig voor de mensen die niet over een diploma beschikken. Bij die groep stijgt het aandeel mensen dat werkzoekend is zelfs: van 30,6 procent in 2013 tot 34,4 in juni vorig jaar. Bovendien neemt het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters niet langer af: dat cijfer is gestabiliseerd op 7,8 procent. (Belga)

Van de 71.810 jongeren die in 2015 de schoolbanken hadden verlaten, waren er in juni 2016 nog exact 7.898 als werkzoekende ingeschreven bij VDAB. Dat komt neer op een percentage van 11,0 procent, wat het laagste aandeel is van de voorbije vijf jaar. Zo was in juni 2013 nog 13,0 procent van de schoolverlaters na een jaar nog werkzoekend. "Dat valt uiteraard deels te verklaren door een verbetering van de economische situatie", zo zegt Willem Vansina, de verantwoordelijke voor de arbeidsmarktinformatie bij VDAB. "Maar het heeft ook te maken met de toename van het aantal hooggeschoolden." Volgens het rapport maken de hooggeschoolden namelijk voor het eerst meer dan de helft van het aantal schoolverlaters uit: 50,2 procent. En voor die groep verloopt de aansluiting met de arbeidsmarkt bijzonder vlot. "Van alle schoolverlaters met een hoger diploma, is minder dan een op de twintig (4,8 procent; tegenover 7,0 procent in 2013) nog werkzoekend na een jaar. Het is vooral die groep die profiteert van de betere economische situatie", zegt Vansina. Maar het beeld is minder rooskleurig voor de mensen die niet over een diploma beschikken. Bij die groep stijgt het aandeel mensen dat werkzoekend is zelfs: van 30,6 procent in 2013 tot 34,4 in juni vorig jaar. Bovendien neemt het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters niet langer af: dat cijfer is gestabiliseerd op 7,8 procent. (Belga)