Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan. Uit cijfers blijkt dat het aantal teruggevorderde schooltoelagen wegens afwezigheid op school stelselmatig stijgt. Vlaams Ombudsman Bart Weekers herhaalde donderdag al zijn eerdere kritiek dat de ingreep "inefficiënt en niet rechtvaardig" is. Ook Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen heeft zich in eerdere adviezen al uitgesproken tegen de maatregel. Hij volgt daarbij de argumentatie van ombudsman Weekers. "Het is niet alleen repressieve maatregel die de meest kwetsbare groepen treft, maar ook een weinig zinvolle maatregel om het doel - het verminderen van spijbelgedrag - te bereiken", aldus Vanobbergen. Zelf verwacht Vanobbergen meer heil van "preventieve maatregelen en begeleiding" om spijbelgedrag terug te dringen. Vanobbergen: "Er zijn vier grote groepen van oorzaken die aan de basis liggen van spijbelen. Er zijn schoolgebonden oorzaken, leerlinggebonden oorzaken, oudergebonden oorzaken en samenlevings- en beleidsgebonden oorzaken. Het terugvorderen van de schooltoelage speelt alleen in op de leerling- en oudergebonden oorzaken. Maar als je spijbelgedrag wil aanpakken, moeten de maatregelen ook oog hebben voor die andere oorzaken". (Belga)

Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan. Uit cijfers blijkt dat het aantal teruggevorderde schooltoelagen wegens afwezigheid op school stelselmatig stijgt. Vlaams Ombudsman Bart Weekers herhaalde donderdag al zijn eerdere kritiek dat de ingreep "inefficiënt en niet rechtvaardig" is. Ook Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen heeft zich in eerdere adviezen al uitgesproken tegen de maatregel. Hij volgt daarbij de argumentatie van ombudsman Weekers. "Het is niet alleen repressieve maatregel die de meest kwetsbare groepen treft, maar ook een weinig zinvolle maatregel om het doel - het verminderen van spijbelgedrag - te bereiken", aldus Vanobbergen. Zelf verwacht Vanobbergen meer heil van "preventieve maatregelen en begeleiding" om spijbelgedrag terug te dringen. Vanobbergen: "Er zijn vier grote groepen van oorzaken die aan de basis liggen van spijbelen. Er zijn schoolgebonden oorzaken, leerlinggebonden oorzaken, oudergebonden oorzaken en samenlevings- en beleidsgebonden oorzaken. Het terugvorderen van de schooltoelage speelt alleen in op de leerling- en oudergebonden oorzaken. Maar als je spijbelgedrag wil aanpakken, moeten de maatregelen ook oog hebben voor die andere oorzaken". (Belga)