Een schooldirecteur uit Ronse die in een boze mail aan Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) schreef dat kinderen uit de Vlaams-nationalistische partij niet welkom zijn in zijn school en ook een vergelijking maakte met nazi's, wordt "teruggezet in rang". Dat betekent dat de man geen schooldirecteur meer is, maar teruggaat naar zijn vorige functie, die van vastbenoemd leerkracht. Dat bevestigt algemeen directeur Dirk Moulart van de Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen (GO! ).

De bewuste mail van de schooldirecteur van de basisschool Dr. Ovide Decroly werd afgedrukt in "Dag Allemaal", waarbij Vlaams minister Homans voorbeelden gaf van boze mails die ze te toegestuurd krijgt. Nadat het verhaal ook in andere media opdook, werd op 17 september beslist om de man preventief te schorsen.

De schooldirecteur drukte een dag later evenwel zijn spijt uit "ten aanzien van personen die zich gekwetst voelen" en verklaarde voorts dat alle kinderen welkom zijn in de basisschool. De man tekende ook, zonder succes, beroep aan tegen zijn schorsing. Hij diende ondertussen ook een klacht in bij de Privacycommissie, omdat de minister zijn mail in de openbaarheid bracht.

Commotie aan schoolpoort

De Raad van Bestuur van de Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen voerde de afgelopen maanden een tuchtprocedure en besliste om de schooldirecteur de hoogste tuchtsanctie bij niet-ontslag op te leggen, namelijk "terugzetting in rang". Dat betekent dat de man niet langer schooldirecteur is. Omdat hij een vastbenoemd leerkracht is in het Gemeenschapsonderwijs, moet nu een plek voor hem worden gezocht.

De schooldirecteur werd donderdag ingelicht over de beslissing en ook het personeel wordt donderdagmiddag toegesproken. De zaak zorgde voor commotie op sociale media en aan de schoolpoort.

De schooldirecteur heeft nu 20 dagen tijd om te beslissen of hij beroep aantekent bij de Kamer van Beroep van het Gemeenschapsonderwijs. (Belga/SD)

De bewuste mail van de schooldirecteur van de basisschool Dr. Ovide Decroly werd afgedrukt in "Dag Allemaal", waarbij Vlaams minister Homans voorbeelden gaf van boze mails die ze te toegestuurd krijgt. Nadat het verhaal ook in andere media opdook, werd op 17 september beslist om de man preventief te schorsen. De schooldirecteur drukte een dag later evenwel zijn spijt uit "ten aanzien van personen die zich gekwetst voelen" en verklaarde voorts dat alle kinderen welkom zijn in de basisschool. De man tekende ook, zonder succes, beroep aan tegen zijn schorsing. Hij diende ondertussen ook een klacht in bij de Privacycommissie, omdat de minister zijn mail in de openbaarheid bracht. De Raad van Bestuur van de Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen voerde de afgelopen maanden een tuchtprocedure en besliste om de schooldirecteur de hoogste tuchtsanctie bij niet-ontslag op te leggen, namelijk "terugzetting in rang". Dat betekent dat de man niet langer schooldirecteur is. Omdat hij een vastbenoemd leerkracht is in het Gemeenschapsonderwijs, moet nu een plek voor hem worden gezocht. De schooldirecteur werd donderdag ingelicht over de beslissing en ook het personeel wordt donderdagmiddag toegesproken. De zaak zorgde voor commotie op sociale media en aan de schoolpoort. De schooldirecteur heeft nu 20 dagen tijd om te beslissen of hij beroep aantekent bij de Kamer van Beroep van het Gemeenschapsonderwijs. (Belga/SD)