Ook het aantal aanvragen voor een school- en studietoelage ligt dit schooljaar hoger. Ondertussen zijn dat er al meer dan 510.000 waarvan de afdeling school- en studietoelagen er meer dan 250.000 zelf opstartte. "Meer vertaalt zich dit jaar ook in sneller", zo klinkt het bij het kabinet van Crevits. "Op dit ogenblik worden de laatste dossiers verwerkt die nog in maart werden opgestuurd, vorig jaar kon pas in mei de laatste dossiers van januari verwerkt worden. De gemiddelde behandelingstermijn van indiendatum tot beslissing bedraagt op dit ogenblik minder dan 60 dagen terwijl dit in het verleden meer dan 100 dagen was." "Ouders ontvangen sneller dan in het verleden de school- en studietoelage voor hun kind(eren)", aldus Crevits. "Dit resultaat bereiken we door te investeren in vereenvoudiging en automatisering. Naast een heel eenvoudig formulier en een verbeterd digitaal loket, zorgt de afdeling School- en Studietoelagen voor heldere communicatie: korte brieven met duidelijke boodschappen. Dankzij verbeteringen in de automatische behandeling, worden dit jaar 30 pct van alle beslissingen automatisch genomen. De aanpassingen zorgen er ook voor dat wie recht heeft op een school- en studietoelage die ook krijgt." Op 1 juni 2018 sluit het aanvraagjaar 2017-2018 af. Wie geen vooraf ingevuld formulier heeft ontvangen en nog een school- of studietoelage wil aanvragen, kan dit nog doen tot 1 juni. De snelste en gemakkelijkste manier is via het digitaal loket op www.studietoelagen.be. (Belga)

Ook het aantal aanvragen voor een school- en studietoelage ligt dit schooljaar hoger. Ondertussen zijn dat er al meer dan 510.000 waarvan de afdeling school- en studietoelagen er meer dan 250.000 zelf opstartte. "Meer vertaalt zich dit jaar ook in sneller", zo klinkt het bij het kabinet van Crevits. "Op dit ogenblik worden de laatste dossiers verwerkt die nog in maart werden opgestuurd, vorig jaar kon pas in mei de laatste dossiers van januari verwerkt worden. De gemiddelde behandelingstermijn van indiendatum tot beslissing bedraagt op dit ogenblik minder dan 60 dagen terwijl dit in het verleden meer dan 100 dagen was." "Ouders ontvangen sneller dan in het verleden de school- en studietoelage voor hun kind(eren)", aldus Crevits. "Dit resultaat bereiken we door te investeren in vereenvoudiging en automatisering. Naast een heel eenvoudig formulier en een verbeterd digitaal loket, zorgt de afdeling School- en Studietoelagen voor heldere communicatie: korte brieven met duidelijke boodschappen. Dankzij verbeteringen in de automatische behandeling, worden dit jaar 30 pct van alle beslissingen automatisch genomen. De aanpassingen zorgen er ook voor dat wie recht heeft op een school- en studietoelage die ook krijgt." Op 1 juni 2018 sluit het aanvraagjaar 2017-2018 af. Wie geen vooraf ingevuld formulier heeft ontvangen en nog een school- of studietoelage wil aanvragen, kan dit nog doen tot 1 juni. De snelste en gemakkelijkste manier is via het digitaal loket op www.studietoelagen.be. (Belga)