"Momenteel houden we vast aan de Europese Richtlijn van 2014 die in keuringstations een verplichting oplegt om opaciteitstesten uit te voeren, hetgeen we doen", klinkt het. Volgens minister Peeters legt die richtlijn de effectieve inhoud van de periodieke keuring op en niet de minimumnormen. In een eerdere reactie zeiden de Vlaamse keuringscentra (Goca Vlaanderen) "een volledig implementatiedossier" af te hebben dat de minister zou toelaten om de uitrol van een nieuwe fijnstofmeting te realiseren aan de hand van de zogenaamde PN-meter of deeltjesteller. Maar dat betwist de minister. "De overheid heeft geen enkel meettoestel aangekocht of besteld en naar verluidt zijn er nog geen gehomologeerde toestellen in België. Het project is dus zeker niet afgerond door onze administratie, laat staan zo maar klaar om uit te rollen", luidt het. Daarnaast wil de minister ook verduidelijken dat er geen formele beslissing van de Vlaamse Regering geweest om de PN-meting al dan niet in te voeren. "In het verleden werd dit misschien aangekondigd maar alleszins is er geen procedure opgestart. Voor deze invoering zouden bovendien enkele KB's moeten aangepast worden en is er overleg nodig met de andere gewesten", aldus de minister. "Tot nu toe kreeg ik van niemand een uitnodiging tot overleg om de procedure inzake roetmetingen aan te passen en een PN-meting te verplichten naast de reeds verplichte opaciteitsmetingen. Dit overleg werd ook niet eerder georganiseerd." Bovendien zou er een illegaal circuit bestaan waarbij de roetfilter uit een dieselwagen wordt weggehaald zodat het verbruik daalt, zo berichtte VRT NWS. "Manipulatie van roetfilters of het verwijderen kan echt niet, maar zoals ik al zei eindigt lucht niet aan de grenzen en is Europa best geplaatst om de bestaande richtlijnen al dan niet aan te passen", aldus de minister nog. (Belga)

"Momenteel houden we vast aan de Europese Richtlijn van 2014 die in keuringstations een verplichting oplegt om opaciteitstesten uit te voeren, hetgeen we doen", klinkt het. Volgens minister Peeters legt die richtlijn de effectieve inhoud van de periodieke keuring op en niet de minimumnormen. In een eerdere reactie zeiden de Vlaamse keuringscentra (Goca Vlaanderen) "een volledig implementatiedossier" af te hebben dat de minister zou toelaten om de uitrol van een nieuwe fijnstofmeting te realiseren aan de hand van de zogenaamde PN-meter of deeltjesteller. Maar dat betwist de minister. "De overheid heeft geen enkel meettoestel aangekocht of besteld en naar verluidt zijn er nog geen gehomologeerde toestellen in België. Het project is dus zeker niet afgerond door onze administratie, laat staan zo maar klaar om uit te rollen", luidt het. Daarnaast wil de minister ook verduidelijken dat er geen formele beslissing van de Vlaamse Regering geweest om de PN-meting al dan niet in te voeren. "In het verleden werd dit misschien aangekondigd maar alleszins is er geen procedure opgestart. Voor deze invoering zouden bovendien enkele KB's moeten aangepast worden en is er overleg nodig met de andere gewesten", aldus de minister. "Tot nu toe kreeg ik van niemand een uitnodiging tot overleg om de procedure inzake roetmetingen aan te passen en een PN-meting te verplichten naast de reeds verplichte opaciteitsmetingen. Dit overleg werd ook niet eerder georganiseerd." Bovendien zou er een illegaal circuit bestaan waarbij de roetfilter uit een dieselwagen wordt weggehaald zodat het verbruik daalt, zo berichtte VRT NWS. "Manipulatie van roetfilters of het verwijderen kan echt niet, maar zoals ik al zei eindigt lucht niet aan de grenzen en is Europa best geplaatst om de bestaande richtlijnen al dan niet aan te passen", aldus de minister nog. (Belga)