De hervorming - vastgelegd in een decreet- moet de onderwijsinspectie op een nieuwe leest schoeien. "Scholen klagen nu nog vaak over veel papierwerk en veel stress bij een bezoek van de inspectie", zegt minister Crevits. De hervorming moet de focus verleggen van pure controle naar een dialoog over het kwaliteitsbeleid dat scholen voeren. Scholen zullen wel vaker inspectie krijgen: er komt een doorlichting om de zes jaar, omdat dat de normale doorlooptijd is van een leerling in het lager en secundair onderwijs is. Volgens minister Crevits zijn ook scholen zelf vragende partij om meer feedback te krijgen van de inspectie. Ze zullen wel minder papieren moeten klaarleggen voor de inspecteur. Voor nieuwe scholen komt er een voorlopige erkenning, die pas na een doorlichting kan omgezet worden in een definitieve erkenning. In het verleden bleek het zeer moeilijk en tijdrovend was om de erkenning in te trekken van nieuwe scholen die niet aan de kwaliteitseisen beantwoordden. Nieuw is ook dat de onderwijsinspectie zal kunnen samenwerken met de inspectie van de levensbeschouwelijke vakken. (Belga)

De hervorming - vastgelegd in een decreet- moet de onderwijsinspectie op een nieuwe leest schoeien. "Scholen klagen nu nog vaak over veel papierwerk en veel stress bij een bezoek van de inspectie", zegt minister Crevits. De hervorming moet de focus verleggen van pure controle naar een dialoog over het kwaliteitsbeleid dat scholen voeren. Scholen zullen wel vaker inspectie krijgen: er komt een doorlichting om de zes jaar, omdat dat de normale doorlooptijd is van een leerling in het lager en secundair onderwijs is. Volgens minister Crevits zijn ook scholen zelf vragende partij om meer feedback te krijgen van de inspectie. Ze zullen wel minder papieren moeten klaarleggen voor de inspecteur. Voor nieuwe scholen komt er een voorlopige erkenning, die pas na een doorlichting kan omgezet worden in een definitieve erkenning. In het verleden bleek het zeer moeilijk en tijdrovend was om de erkenning in te trekken van nieuwe scholen die niet aan de kwaliteitseisen beantwoordden. Nieuw is ook dat de onderwijsinspectie zal kunnen samenwerken met de inspectie van de levensbeschouwelijke vakken. (Belga)