Weyts verduidelijkte dat de virologen drie scenario's hadden voorgelegd. De herfstvakantie te vervroegen vanaf woensdag, leek hem geen goed idee omdat dat voor de ouders zou leiden tot organisatorische chaos. De Vlaamse regering heeft gekozen om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen tot 11 november, een wettelijke feestdag. "Zo hebben de ouders twee weken tijd om zich te organiseren", aldus de minister. Dat Wallonië gekozen heeft voor de eerste optie (met afstandsonderwijs vanaf woensdag in het middelbaar, nvdr.), is het gevolg van de autonomie van de gewesten, aldus nog Ben Weyts. De herfstvakantie moet voor de minister een momentum worden. Tijdens die periode moeten de maatregelen nauwgezet opgevolgd worden, zodat er sprake is van een reset en de scholen tot de kerstvakantie kunnen open blijven. En wat is de impact van de verlenging van de herfstvakantie op de buitenschoolse opvang? Ben Weyts zegt dat hij overlegd heeft met de kern van de Vlaamse regering over de verlenging van de herfstvakantie. "Nu moeten we kijken hoe we opvang kunnen organiseren", aldus de minister. De buitenschoolse opvang is een bevoegdheid van minister Wouter Beke. "Maar de virologen zeggen ons dat we ons moeten hoeden voor het vermengen van verschillende klasbubbels", merkte minister Weyts op. (Belga)

Weyts verduidelijkte dat de virologen drie scenario's hadden voorgelegd. De herfstvakantie te vervroegen vanaf woensdag, leek hem geen goed idee omdat dat voor de ouders zou leiden tot organisatorische chaos. De Vlaamse regering heeft gekozen om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen tot 11 november, een wettelijke feestdag. "Zo hebben de ouders twee weken tijd om zich te organiseren", aldus de minister. Dat Wallonië gekozen heeft voor de eerste optie (met afstandsonderwijs vanaf woensdag in het middelbaar, nvdr.), is het gevolg van de autonomie van de gewesten, aldus nog Ben Weyts. De herfstvakantie moet voor de minister een momentum worden. Tijdens die periode moeten de maatregelen nauwgezet opgevolgd worden, zodat er sprake is van een reset en de scholen tot de kerstvakantie kunnen open blijven. En wat is de impact van de verlenging van de herfstvakantie op de buitenschoolse opvang? Ben Weyts zegt dat hij overlegd heeft met de kern van de Vlaamse regering over de verlenging van de herfstvakantie. "Nu moeten we kijken hoe we opvang kunnen organiseren", aldus de minister. De buitenschoolse opvang is een bevoegdheid van minister Wouter Beke. "Maar de virologen zeggen ons dat we ons moeten hoeden voor het vermengen van verschillende klasbubbels", merkte minister Weyts op. (Belga)