"Zowel voor het GO! als voor het gesubsidieerd onderwijs is er sprake van een structurele achterstand in de financiering en subsidiëring van onderwijsinfrastructuur. Die achterstand is ondertussen opgelopen tot ongeveer het vijfvoud van deze inhaaloperatie." Volgens Meuleman is er nood aan reguliere investeringen in schoolgebouwen en in de renovatie van de bestaande schoolinfrastructuur. "Dat laatste is stukken goedkoper en tegelijk ook dringender. Nu wordt de bestaande capaciteit niet benut of onderbenut omwille van onderhoudsproblemen." Bovendien zou het een dure operatie zijn. "30 jaar lang wordt 60 miljoen euro geïnvesteerd, voor nog geen 4 pct van het arsenaal aan scholengebouwen. Sinds 2006 is hiervoor budgettair 50 pct bijgekomen, terwijl er juist minder projecten gerealiseerd worden dan bij de aanvang was voorgenomen, namelijk 165 in plaats van 211." (COR 939)

"Zowel voor het GO! als voor het gesubsidieerd onderwijs is er sprake van een structurele achterstand in de financiering en subsidiëring van onderwijsinfrastructuur. Die achterstand is ondertussen opgelopen tot ongeveer het vijfvoud van deze inhaaloperatie." Volgens Meuleman is er nood aan reguliere investeringen in schoolgebouwen en in de renovatie van de bestaande schoolinfrastructuur. "Dat laatste is stukken goedkoper en tegelijk ook dringender. Nu wordt de bestaande capaciteit niet benut of onderbenut omwille van onderhoudsproblemen." Bovendien zou het een dure operatie zijn. "30 jaar lang wordt 60 miljoen euro geïnvesteerd, voor nog geen 4 pct van het arsenaal aan scholengebouwen. Sinds 2006 is hiervoor budgettair 50 pct bijgekomen, terwijl er juist minder projecten gerealiseerd worden dan bij de aanvang was voorgenomen, namelijk 165 in plaats van 211." (COR 939)