De commissie die onderzoekt hoe de autoriteiten met de corona-epidemie omgingen, hoorde vandaag kinderpsychiater Sofie Crommen, psychiater en lid van een mobiel crisisteam Frédérique Van Leuven, en hoogleraar sociale psychologie aan UCLouvain Vincent Yzerbyt. Ze betreurden alle drie het gebrek aan aandacht voor geestelijke gezondheid, vooral tijdens de eerste golf van de pandemie in het voorjaar van 2020. "Dergelijke (gezondheids)maatregelen wegen twee keer zo zwaar op kinderen en jongeren, die nog in ontwikkeling zijn", aldus Sofie Crommen. "Gezinnen werden overweldigd door de situatie en kinderen zijn aan hun lot overgelaten." Volgens haar is "de beste manier om psychische problemen bij jongeren te voorkomen, scholen open te houden". "Stoppen met fysiek onderwijs moet de laatste maatregel zijn die moet worden genomen, wanneer andere maatregelen zijn uitgeput. Er moet altijd een aanbod zijn voor kinderen en jongeren, zelfs in de context van een pandemie", zei ze. Frédérique Van Leuven, die deelnam aan de door de Gees opgerichte subgroep geestelijke gezondheid, betreurde de maatregelen genomen in een "top-down"-logica (van boven naar beneden). "De maatregelen waren niet aangepast aan arme buurten of aan de realiteit van instellingen. In veel gevallen betekent het stoppen van persoonlijke zorg stopzetting van de zorg. Geestelijke gezondheid hangt ook af van een reeks lokale actoren, zoals huishoudelijke hulp." Vincent Yzerbyt van zijn kant merkte op, dat dankzij een studie die sinds het begin van de crisis werd uitgevoerd in samenwerking met de UGent, het mogelijk was om een afname van de motivatie van de bevolking te koppelen aan een verslechtering van de gezondheidssituatie 6 à 8 weken. later. "We moeten niet alleen een beroep doen op een simpele empowerment van de bevolking. Er ontbrak, naast een duidelijke en transparante presentatie van de epidemiologische situatie, een communicatiestijl die de opgestelde richtlijnen begrijpelijk maakt." (Belga)

De commissie die onderzoekt hoe de autoriteiten met de corona-epidemie omgingen, hoorde vandaag kinderpsychiater Sofie Crommen, psychiater en lid van een mobiel crisisteam Frédérique Van Leuven, en hoogleraar sociale psychologie aan UCLouvain Vincent Yzerbyt. Ze betreurden alle drie het gebrek aan aandacht voor geestelijke gezondheid, vooral tijdens de eerste golf van de pandemie in het voorjaar van 2020. "Dergelijke (gezondheids)maatregelen wegen twee keer zo zwaar op kinderen en jongeren, die nog in ontwikkeling zijn", aldus Sofie Crommen. "Gezinnen werden overweldigd door de situatie en kinderen zijn aan hun lot overgelaten." Volgens haar is "de beste manier om psychische problemen bij jongeren te voorkomen, scholen open te houden". "Stoppen met fysiek onderwijs moet de laatste maatregel zijn die moet worden genomen, wanneer andere maatregelen zijn uitgeput. Er moet altijd een aanbod zijn voor kinderen en jongeren, zelfs in de context van een pandemie", zei ze. Frédérique Van Leuven, die deelnam aan de door de Gees opgerichte subgroep geestelijke gezondheid, betreurde de maatregelen genomen in een "top-down"-logica (van boven naar beneden). "De maatregelen waren niet aangepast aan arme buurten of aan de realiteit van instellingen. In veel gevallen betekent het stoppen van persoonlijke zorg stopzetting van de zorg. Geestelijke gezondheid hangt ook af van een reeks lokale actoren, zoals huishoudelijke hulp." Vincent Yzerbyt van zijn kant merkte op, dat dankzij een studie die sinds het begin van de crisis werd uitgevoerd in samenwerking met de UGent, het mogelijk was om een afname van de motivatie van de bevolking te koppelen aan een verslechtering van de gezondheidssituatie 6 à 8 weken. later. "We moeten niet alleen een beroep doen op een simpele empowerment van de bevolking. Er ontbrak, naast een duidelijke en transparante presentatie van de epidemiologische situatie, een communicatiestijl die de opgestelde richtlijnen begrijpelijk maakt." (Belga)