De meeste ontslagen tijdens deze twee schooljaren vielen in het secundair onderwijs (36), gevolgd door het basisonderwijs (17), de centra voor volwassenenonderwijs (7), het deeltijds kunstonderwijs (3) en de hogescholen (3). Wat de onderwijsnetten betreft, werden er in die periode 26 personeelsleden aan de deur gezet in het vrij gesubsidieerd onderwijs, 24 in het gemeenschapsonderwijs en 13 in het officieel gesubsidieerd onderwijs. Drie ontslagen vielen in de Vlaamse autonome hogescholen. De inrichtende macht in het officieel gesubsidieerd onderwijs was in 12 gevallen de gemeente en 1 keer de provincie. (Belga)

De meeste ontslagen tijdens deze twee schooljaren vielen in het secundair onderwijs (36), gevolgd door het basisonderwijs (17), de centra voor volwassenenonderwijs (7), het deeltijds kunstonderwijs (3) en de hogescholen (3). Wat de onderwijsnetten betreft, werden er in die periode 26 personeelsleden aan de deur gezet in het vrij gesubsidieerd onderwijs, 24 in het gemeenschapsonderwijs en 13 in het officieel gesubsidieerd onderwijs. Drie ontslagen vielen in de Vlaamse autonome hogescholen. De inrichtende macht in het officieel gesubsidieerd onderwijs was in 12 gevallen de gemeente en 1 keer de provincie. (Belga)