"Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om leerkrachten te sanctioneren wanneer die negatief worden geëvalueerd. Nu kan men ze zelfs niet uit de klas weghalen omwille van veel te zware en moeilijke procedures." Dat zegt Lieven Boeve, de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in Het Belang van Limburg.

Boeve pleit ook voor een moderner personeelsbeleid waardoor ook scholen werk kunnen maken van werkbaar werk zodat leerkrachten in betere omstandigheden kunnen blijven werken tot de pensioenleeftijd.

Schoolopdracht

In dat kader zou de opdracht van een leerkracht niet langer uitgedrukt worden in lesuren maar als een schoolopdracht. Dit is het totaal aantal uren op maand- of jaarbasis waarbij rekening wordt gehouden met alles wat van een leerkracht wordt verwacht, zoals lesgeven, voorbereiden, corrigeren, vergaderen, collega's coachen, leerlingen begeleiden, activiteiten organiseren, enz. (Belga/AVE)

"Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om leerkrachten te sanctioneren wanneer die negatief worden geëvalueerd. Nu kan men ze zelfs niet uit de klas weghalen omwille van veel te zware en moeilijke procedures." Dat zegt Lieven Boeve, de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in Het Belang van Limburg.Boeve pleit ook voor een moderner personeelsbeleid waardoor ook scholen werk kunnen maken van werkbaar werk zodat leerkrachten in betere omstandigheden kunnen blijven werken tot de pensioenleeftijd. In dat kader zou de opdracht van een leerkracht niet langer uitgedrukt worden in lesuren maar als een schoolopdracht. Dit is het totaal aantal uren op maand- of jaarbasis waarbij rekening wordt gehouden met alles wat van een leerkracht wordt verwacht, zoals lesgeven, voorbereiden, corrigeren, vergaderen, collega's coachen, leerlingen begeleiden, activiteiten organiseren, enz. (Belga/AVE)