Drie maanden geleden hadden we ons niet kunnen inbeelden dat scholen zo lang de deuren zouden moeten sluiten, vandaag is het de realiteit. Meer zelfs: stages worden geschrapt, examenperiodes ingekort en inschrijvingen uitgesteld. Maar kan dat allemaal zonder dat scholen juridisch in de problemen komen? "Bij het begin van het schooljaar ondertekenen ouders en leerling het schoolreglement, waarin bijvoorbeeld opgenomen is dat er voor de opleiding Verzorging in BSO drie stageperiodes zijn, waarvan een na de paasvakantie", zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) in De Morgen. "Die laatste kan door corona weggevallen zijn. De school zal bijgevolg het aantal stageperioden en het gewicht ervan in het reglement moeten aanpassen, wat normaal niet kan tijdens het lopende schooljaar, maar nu nodig is. Het oordeel van de klassenraad zou immers aangevochten kunnen worden louter omdat de evaluatie niet is kunnen gebeuren zoals het initieel in het schoolreglement stond." Dankzij een nieuw nooddecreet van het Vlaams Parlement kan een school nu haar eigen reglement aanpassen om zulke problemen te voorkomen. "Op deze manier bieden we scholen rechtszekerheid en flexibiliteit bij beslissingen over het verdere verloop van het schooljaar, en verschaffen we ouders en leerlingen de nodige duidelijkheid", zegt Daniëls. Het nooddecreet maakt het offi­cieel mogelijk om het schooljaar een week te verlengen voor leerkrachten, schrijft De Standaard. Dat kan alleen na overleg met het personeel en dient voor deliberatie en proclamatie. Voor leerlingen stopt het schooljaar nog steeds op 30 juni. De verlenging is geen opgelegde maatregel - onlangs kwamen er felle reacties na een uitspraak van minister Ben Weyts (N-VA). Scholen kunnen dus autonoom beslissen of ze tot en met dinsdag 7 juli aan het werk blijven om te delibereren en proclameren. (Belga)

Drie maanden geleden hadden we ons niet kunnen inbeelden dat scholen zo lang de deuren zouden moeten sluiten, vandaag is het de realiteit. Meer zelfs: stages worden geschrapt, examenperiodes ingekort en inschrijvingen uitgesteld. Maar kan dat allemaal zonder dat scholen juridisch in de problemen komen? "Bij het begin van het schooljaar ondertekenen ouders en leerling het schoolreglement, waarin bijvoorbeeld opgenomen is dat er voor de opleiding Verzorging in BSO drie stageperiodes zijn, waarvan een na de paasvakantie", zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) in De Morgen. "Die laatste kan door corona weggevallen zijn. De school zal bijgevolg het aantal stageperioden en het gewicht ervan in het reglement moeten aanpassen, wat normaal niet kan tijdens het lopende schooljaar, maar nu nodig is. Het oordeel van de klassenraad zou immers aangevochten kunnen worden louter omdat de evaluatie niet is kunnen gebeuren zoals het initieel in het schoolreglement stond." Dankzij een nieuw nooddecreet van het Vlaams Parlement kan een school nu haar eigen reglement aanpassen om zulke problemen te voorkomen. "Op deze manier bieden we scholen rechtszekerheid en flexibiliteit bij beslissingen over het verdere verloop van het schooljaar, en verschaffen we ouders en leerlingen de nodige duidelijkheid", zegt Daniëls. Het nooddecreet maakt het offi­cieel mogelijk om het schooljaar een week te verlengen voor leerkrachten, schrijft De Standaard. Dat kan alleen na overleg met het personeel en dient voor deliberatie en proclamatie. Voor leerlingen stopt het schooljaar nog steeds op 30 juni. De verlenging is geen opgelegde maatregel - onlangs kwamen er felle reacties na een uitspraak van minister Ben Weyts (N-VA). Scholen kunnen dus autonoom beslissen of ze tot en met dinsdag 7 juli aan het werk blijven om te delibereren en proclameren. (Belga)