De Onderwijsinspectie is sinds de paasvakantie bezig aan een grootschalige belronde bij zo'n 700 scholen en schooldirecteurs. Die telefoongesprekken duurden volgens minister Weyts gemiddeld 48 minuten. Uit de resultaten blijkt dat de schooldirecteurs het gevoel hebben dat ze de situatie onder controle hebben. In het secundair onderwijs is dat voor 99 procent van de directeurs het geval, in het basisonderwijs voor 95 procent van de directeurs. De scholen geven ook aan dat het aanbieden van nieuwe leerstof via afstandonderwijs goed verloopt. Maar liefst 94 procent van de basisscholen en 95 procent van de secundaire scholen voorziet vandaag een aanbod voor álle leerlingen. De Vlaamse scholen maken massaal gebruik van filmpjes die door leerkrachten zelf gemaakt zijn voor hun leerlingen, zowel in het basisonderwijs (87 procent) als in het secundair onderwijs (94 procent). Er wordt ook gewerkt met online lessen, opdrachten en zelfstudie. Uit de bevraging blijkt ook dat de meeste leerlingen bereikt worden. Negen op de tien basisscholen en secundaire scholen geeft aan dat ze tussen 80 en 100 procent van de leerlingen bereiken. De groep leerlingen die (nog) niet bereikt wordt, bestaat hoofdzakelijk uit leerlingen uit kansarme gezinnen en leerlingen met een andere thuistaal. De meeste scholen (85 procent in het secundair en 89 procent in het basisonderwijs) geven aan dat ze goed zicht te hebben op leerlingen in kansarme, onveilige of leerbedreigende situaties. Verder blijkt dat de meeste scholen tevreden zijn over de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Zo noemt 85 procent van de basisscholen en 90 procent van de secundaire scholen ze 'redelijk' tot zelfs 'sterk' ondersteunend. Scholen hebben vooral nog vragen over het einde van het schooljaar. Kunnen getuigschriften afgeleverd worden op een later tijdstip? Hoe zal de klassenraad kunnen beslissen? Wat met mogelijke juridische betwistingen? Enz... (Belga)

De Onderwijsinspectie is sinds de paasvakantie bezig aan een grootschalige belronde bij zo'n 700 scholen en schooldirecteurs. Die telefoongesprekken duurden volgens minister Weyts gemiddeld 48 minuten. Uit de resultaten blijkt dat de schooldirecteurs het gevoel hebben dat ze de situatie onder controle hebben. In het secundair onderwijs is dat voor 99 procent van de directeurs het geval, in het basisonderwijs voor 95 procent van de directeurs. De scholen geven ook aan dat het aanbieden van nieuwe leerstof via afstandonderwijs goed verloopt. Maar liefst 94 procent van de basisscholen en 95 procent van de secundaire scholen voorziet vandaag een aanbod voor álle leerlingen. De Vlaamse scholen maken massaal gebruik van filmpjes die door leerkrachten zelf gemaakt zijn voor hun leerlingen, zowel in het basisonderwijs (87 procent) als in het secundair onderwijs (94 procent). Er wordt ook gewerkt met online lessen, opdrachten en zelfstudie. Uit de bevraging blijkt ook dat de meeste leerlingen bereikt worden. Negen op de tien basisscholen en secundaire scholen geeft aan dat ze tussen 80 en 100 procent van de leerlingen bereiken. De groep leerlingen die (nog) niet bereikt wordt, bestaat hoofdzakelijk uit leerlingen uit kansarme gezinnen en leerlingen met een andere thuistaal. De meeste scholen (85 procent in het secundair en 89 procent in het basisonderwijs) geven aan dat ze goed zicht te hebben op leerlingen in kansarme, onveilige of leerbedreigende situaties. Verder blijkt dat de meeste scholen tevreden zijn over de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Zo noemt 85 procent van de basisscholen en 90 procent van de secundaire scholen ze 'redelijk' tot zelfs 'sterk' ondersteunend. Scholen hebben vooral nog vragen over het einde van het schooljaar. Kunnen getuigschriften afgeleverd worden op een later tijdstip? Hoe zal de klassenraad kunnen beslissen? Wat met mogelijke juridische betwistingen? Enz... (Belga)