Minister Weyts kwam in het parlement toelichting geven over de aanpak van het coronavirus in het onderwijs. Eerder op de dag werd op een nieuw onderwijsoverleg beslist om in het basisonderwijs geen afkoelingsweek in te lassen voor de krokusvakantie. Die afkoelingsweek is wel voorzien voor het secundair onderwijs. De extra maatregelen die vorige week werden ingevoerd, blijven behouden. Leerlingen in het lager onderwijs krijgen wel vaste plaatsen in de klas en in de refter. Minister Weyts verdedigt de keuze om de afkoelingsweek niet door te trekken naar het basisonderwijs. "Je moet altijd de baten en de mogelijke schade van een maatregel afwegen", aldus Weyts. Bij een afkoelingsweek in het basisonderwijs zouden veel kinderen aangewezen zijn op opvang door de grootouders of een lokaal opvanginitiatief. "In zo'n lokaal opvanginitiatief krijg je dan ook de vermenging van kinderen uit verschillende klassen en dat is ook niet wenselijk", klinkt het. "We kiezen niet voor de makkelijkste, maar voor de moeilijkste weg", meent Weyts. Het zou volgens de onderwijsminister vanuit het beleid veel makkelijker zijn om de scholen te sluiten. "Niks is zo gemakkelijk. Maar scholen sluiten is het allerlaatste wat we gaan doen. Onderwijs, het recht op leren is een essentieel grondrecht. Ik vind zelfs dat als er ooit opnieuw moet beslist worden om de scholen te sluiten, dat dat een beslissing is van het parlement. Het is aan het parlement om zich daarover uit te spreken", aldus Weyts. (Belga)

Minister Weyts kwam in het parlement toelichting geven over de aanpak van het coronavirus in het onderwijs. Eerder op de dag werd op een nieuw onderwijsoverleg beslist om in het basisonderwijs geen afkoelingsweek in te lassen voor de krokusvakantie. Die afkoelingsweek is wel voorzien voor het secundair onderwijs. De extra maatregelen die vorige week werden ingevoerd, blijven behouden. Leerlingen in het lager onderwijs krijgen wel vaste plaatsen in de klas en in de refter. Minister Weyts verdedigt de keuze om de afkoelingsweek niet door te trekken naar het basisonderwijs. "Je moet altijd de baten en de mogelijke schade van een maatregel afwegen", aldus Weyts. Bij een afkoelingsweek in het basisonderwijs zouden veel kinderen aangewezen zijn op opvang door de grootouders of een lokaal opvanginitiatief. "In zo'n lokaal opvanginitiatief krijg je dan ook de vermenging van kinderen uit verschillende klassen en dat is ook niet wenselijk", klinkt het. "We kiezen niet voor de makkelijkste, maar voor de moeilijkste weg", meent Weyts. Het zou volgens de onderwijsminister vanuit het beleid veel makkelijker zijn om de scholen te sluiten. "Niks is zo gemakkelijk. Maar scholen sluiten is het allerlaatste wat we gaan doen. Onderwijs, het recht op leren is een essentieel grondrecht. Ik vind zelfs dat als er ooit opnieuw moet beslist worden om de scholen te sluiten, dat dat een beslissing is van het parlement. Het is aan het parlement om zich daarover uit te spreken", aldus Weyts. (Belga)