Resten van geneesmiddelen komen via urine en ontlasting in het afvalwater terecht. Die farmaceutische reststoffen kunnen in de klassieke rioolwaterzuiveringsinstallaties niet uit het water gefilterd worden en komen dus in het oppervlaktewater terecht. "Daar kunnen ze gevaar opleveren voor het aquatische ecosysteem", aldus Aquafin. Een woordvoerster verduidelijkt dat de resten schade kunnen toebrengen aan waterplanten en -dieren, maar benadrukt dat er geen enkel bewijs is dat ze ook schadelijk zouden zijn voor de mens. In het buitenland werden specifieke schimmels en bacteriën opgekweekt die in staat zijn om bepaalde moeilijk afbreekbare geneesmiddelen, zoals de ontstekingsremmer diclofenac en de anticonceptiepil, toch af te breken. Aquafin zal in de proefinstallatie onderzoeken of de opgekweekte micro-organismen kunnen overleven in het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en zo tot een verhoogde afbraak van geneesmiddelen kunnen leiden. (MVL)

Resten van geneesmiddelen komen via urine en ontlasting in het afvalwater terecht. Die farmaceutische reststoffen kunnen in de klassieke rioolwaterzuiveringsinstallaties niet uit het water gefilterd worden en komen dus in het oppervlaktewater terecht. "Daar kunnen ze gevaar opleveren voor het aquatische ecosysteem", aldus Aquafin. Een woordvoerster verduidelijkt dat de resten schade kunnen toebrengen aan waterplanten en -dieren, maar benadrukt dat er geen enkel bewijs is dat ze ook schadelijk zouden zijn voor de mens. In het buitenland werden specifieke schimmels en bacteriën opgekweekt die in staat zijn om bepaalde moeilijk afbreekbare geneesmiddelen, zoals de ontstekingsremmer diclofenac en de anticonceptiepil, toch af te breken. Aquafin zal in de proefinstallatie onderzoeken of de opgekweekte micro-organismen kunnen overleven in het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en zo tot een verhoogde afbraak van geneesmiddelen kunnen leiden. (MVL)