De aanstelling van filosoof Maarten Boudry voor de leerstoel Etienne Vermeersch aan de Gentse universiteit is weinig orthodox verlopen. Dat blijkt uit getuigenissen die Knack daarover verzamelde bij verscheidene direct betrokkenen en andere kenners van de interne keuken van de UGent. Zij wensten alleen te getuigen als hun anonimiteit zou worden gegarandeerd.
...