Een opvallend dalend aantal gevallen van schijnhuwelijken heeft ertoe geleid dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) een initiatief hebben genomen tegen schijnsamenwoonst. Het afgelopen jaar is het aantal gerechtelijke onderzoeken naar schijnhuwelijken immers met een kwart gedaald, van 5.770 in 2011 naar 4.711 in 2012. In de plaats daarvan kwam schijnsamenwoonst. Met een nieuwe wet hopen de minister en de staatssecretaris de daders zwaarder te bestrafen, en slachtoffers beter te eschermen.

Met de wet, die op 3 oktober in werking treedt, komen zwaardere straffen voor daders en betere bescherming van de slachtoffers. De grootste vernieuwing echter is dat de definitie van 'schijnwettelijke samenwoning' in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Ambtenaren van de burgerlijke stand en parketten kunnen nu een onderzoek voeren als ze twijfelen aan de werkelijke bedoelingen van de samenwonenden.

'Ambtenaar heeft preventieve rol te vervullen'

Naar de gemeenten is een rondzendbrief gestuurd, waarin voor ambtenaren van burgerlijke stand opgesomd staat wat kan wijzen op een schijnhuwelijk of een schijnwettelijke samenwoonst. 'De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ook een actieve en preventieve rol te vervullen', aldus Turtelboom.

Strafmaat opgevoerd

De strafmaat wordt ook opgevoerd. 'Wie iemand anders dwingt wettelijk samen te wonen, riskeert afhankelijk van eventuele verzwarende omstandigheden, een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en een boete van 50 tot 500 euro', zegt Turtelboom. 'Nu is de maximale celstraf nog drie maanden.' Met de nieuwe regeling kunnen daders een inreisverbod van vijf jaar opgelegd krijgen. (Belga/SD)

Een opvallend dalend aantal gevallen van schijnhuwelijken heeft ertoe geleid dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) een initiatief hebben genomen tegen schijnsamenwoonst. Het afgelopen jaar is het aantal gerechtelijke onderzoeken naar schijnhuwelijken immers met een kwart gedaald, van 5.770 in 2011 naar 4.711 in 2012. In de plaats daarvan kwam schijnsamenwoonst. Met een nieuwe wet hopen de minister en de staatssecretaris de daders zwaarder te bestrafen, en slachtoffers beter te eschermen.Met de wet, die op 3 oktober in werking treedt, komen zwaardere straffen voor daders en betere bescherming van de slachtoffers. De grootste vernieuwing echter is dat de definitie van 'schijnwettelijke samenwoning' in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Ambtenaren van de burgerlijke stand en parketten kunnen nu een onderzoek voeren als ze twijfelen aan de werkelijke bedoelingen van de samenwonenden.Naar de gemeenten is een rondzendbrief gestuurd, waarin voor ambtenaren van burgerlijke stand opgesomd staat wat kan wijzen op een schijnhuwelijk of een schijnwettelijke samenwoonst. 'De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ook een actieve en preventieve rol te vervullen', aldus Turtelboom.De strafmaat wordt ook opgevoerd. 'Wie iemand anders dwingt wettelijk samen te wonen, riskeert afhankelijk van eventuele verzwarende omstandigheden, een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en een boete van 50 tot 500 euro', zegt Turtelboom. 'Nu is de maximale celstraf nog drie maanden.' Met de nieuwe regeling kunnen daders een inreisverbod van vijf jaar opgelegd krijgen. (Belga/SD)