Mayeur nam donderdag ontslag als burgemeester na onthullingen over de vergoedingen die hijzelf en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta opstreken bij daklozenorganisatie Samusocial. Zijn plaats werd ingenomen door partijgenoot Philippe Close. Iemand met een "totaal ander karakter", aldus Courtois vandaag in De Ochtend op Radio 1. "Iemand die met oplossingen komt en niet met problemen." Maar ook sp.a verdween intussen uit het stadsbestuur. Volgens gewezen schepen Persoons moest ze vertrekken omdat ze een voorstel om Mayeur op te vissen als schepen, niet wilde bekijken. "Ook eerste schepen Alain Courtois heeft de vraag herhaald", stelde Persoons gisteren. De liberale schepen ontkent dat daags nadien met klem. "Er is nooit gesproken over een schepenambt voor Mayeur", zegt Courtois. "Ik heb gezegd en gevraagd: wat is de boodschap van uw partij en wat is uw boodschap?", luidde het. Close gaf al aan een punt te zetten achter zijn mandaat als Brussels parlementslid om zich voluit op zijn burgemeesterschap te concentreren. Courtois is eveneens lid van het Brussels parlement, maar zal die job nog blijven combineren met zijn schepenambt. "Men moet beseffen welke verantwoordelijkheid een Brusselse burgemeester draagt. Er zijn meer dan 800 manifestaties per jaar in Brussel. Hij is constant op de brug, moet constant maatregelen treffen. Burgemeester zijn van Brussel is een fulltimejob. Schepen zijn is dat minder", legt de MR-politicus uit. Courtois herhaalde overigens dat hij aan zijn laatste jaren als politicus bezig is. "Ik ben begonnen in 2003. Het is tijd voor een andere generatie." (Belga)

Mayeur nam donderdag ontslag als burgemeester na onthullingen over de vergoedingen die hijzelf en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta opstreken bij daklozenorganisatie Samusocial. Zijn plaats werd ingenomen door partijgenoot Philippe Close. Iemand met een "totaal ander karakter", aldus Courtois vandaag in De Ochtend op Radio 1. "Iemand die met oplossingen komt en niet met problemen." Maar ook sp.a verdween intussen uit het stadsbestuur. Volgens gewezen schepen Persoons moest ze vertrekken omdat ze een voorstel om Mayeur op te vissen als schepen, niet wilde bekijken. "Ook eerste schepen Alain Courtois heeft de vraag herhaald", stelde Persoons gisteren. De liberale schepen ontkent dat daags nadien met klem. "Er is nooit gesproken over een schepenambt voor Mayeur", zegt Courtois. "Ik heb gezegd en gevraagd: wat is de boodschap van uw partij en wat is uw boodschap?", luidde het. Close gaf al aan een punt te zetten achter zijn mandaat als Brussels parlementslid om zich voluit op zijn burgemeesterschap te concentreren. Courtois is eveneens lid van het Brussels parlement, maar zal die job nog blijven combineren met zijn schepenambt. "Men moet beseffen welke verantwoordelijkheid een Brusselse burgemeester draagt. Er zijn meer dan 800 manifestaties per jaar in Brussel. Hij is constant op de brug, moet constant maatregelen treffen. Burgemeester zijn van Brussel is een fulltimejob. Schepen zijn is dat minder", legt de MR-politicus uit. Courtois herhaalde overigens dat hij aan zijn laatste jaren als politicus bezig is. "Ik ben begonnen in 2003. Het is tijd voor een andere generatie." (Belga)