Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, motiveerde vorige week zijn ongunstig advies onder meer met een verwijzing naar het onopgeloste probleem van de buurtweg die over Parking C loopt. Daarnaast oordeelde men dat er tot dusver onvoldoende tegemoetgekomen is aan de opmerkingen rond mobiliteit. In haar afwijzing van de bouwvergunning haalt Grimbergen nog meer argumenten aan. Volgens het schepencollege is het project niet in overeenstemming met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) omdat het voorgestelde project de maximaal toegelaten 20.000 m2 kantooroppervlakte en 50.000 m2 recreatieve oppervlakte overschrijdt. Grimbergen wijst er voorts op dat er in de aanvraag onvoldoende garanties zijn om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metro-infrastructuur en er ook niet genoeg parkeerruimte is voorzien om de parkeervraag op te vangen wanneer er naast de dagelijkse activiteiten op de site ook een grote beurs of concert georganiseerd wordt. Er zijn voorts negatieve effecten (zoals schaduw) te verwachten voor omwonenden. (Belga)

Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, motiveerde vorige week zijn ongunstig advies onder meer met een verwijzing naar het onopgeloste probleem van de buurtweg die over Parking C loopt. Daarnaast oordeelde men dat er tot dusver onvoldoende tegemoetgekomen is aan de opmerkingen rond mobiliteit. In haar afwijzing van de bouwvergunning haalt Grimbergen nog meer argumenten aan. Volgens het schepencollege is het project niet in overeenstemming met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) omdat het voorgestelde project de maximaal toegelaten 20.000 m2 kantooroppervlakte en 50.000 m2 recreatieve oppervlakte overschrijdt. Grimbergen wijst er voorts op dat er in de aanvraag onvoldoende garanties zijn om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metro-infrastructuur en er ook niet genoeg parkeerruimte is voorzien om de parkeervraag op te vangen wanneer er naast de dagelijkse activiteiten op de site ook een grote beurs of concert georganiseerd wordt. Er zijn voorts negatieve effecten (zoals schaduw) te verwachten voor omwonenden. (Belga)