Het compromis staat haaks op de ambities van de Europese Commissie. Die had vorig jaar voorgesteld om beslissingen over de tijdelijke herinvoering van grenscontroles in grotere mate naar het Europese niveau over te hevelen. "Ontgoocheld door een gebrek aan Europese ambitie", zo liet bevoegd eurocommissaris Cecilia Malmström via Twitter meteen haar teleurstelling blijken. De voorbije maanden bleek immers dat de meeste regeringen niet bereid waren om besluiten over de herinvoering van grenscontroles uit handen te geven. "De uiteindelijke beslissing moet bij de lidstaten blijven, want wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze burgers", vatte de Duitse minister Hans-Peter Friedrich het standpunt van de regeringen samen. In principe vinden binnen de Europese ruimte zonder binnengrenzen geen controles meer plaats. De lidstaten kunnen echter beslissen om tijdelijk opnieuw controles uit te voeren als de openbare orde of de openbare veiligheid ernstig worden bedreigd. Nieuw is dat de regeringen voortaan ook tot de herinvoering van controles kunnen overgaan wanneer een lidstaat aan de buitengrens van de Schengenzone tekortschiet en andere landen met een massale instroom van migranten geconfronteerd worden. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy had die eis op tafel gelegd in de nasleep van een Italiaans-Franse rel over de opvang van vluchtelingen uit Noord-Afrika. De lidstaten moeten over de hervorming van de besluitvorming in de Schengenzone wel nog overeenstemming bereiken met het Europees Parlement. (KAV)

Het compromis staat haaks op de ambities van de Europese Commissie. Die had vorig jaar voorgesteld om beslissingen over de tijdelijke herinvoering van grenscontroles in grotere mate naar het Europese niveau over te hevelen. "Ontgoocheld door een gebrek aan Europese ambitie", zo liet bevoegd eurocommissaris Cecilia Malmström via Twitter meteen haar teleurstelling blijken. De voorbije maanden bleek immers dat de meeste regeringen niet bereid waren om besluiten over de herinvoering van grenscontroles uit handen te geven. "De uiteindelijke beslissing moet bij de lidstaten blijven, want wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze burgers", vatte de Duitse minister Hans-Peter Friedrich het standpunt van de regeringen samen. In principe vinden binnen de Europese ruimte zonder binnengrenzen geen controles meer plaats. De lidstaten kunnen echter beslissen om tijdelijk opnieuw controles uit te voeren als de openbare orde of de openbare veiligheid ernstig worden bedreigd. Nieuw is dat de regeringen voortaan ook tot de herinvoering van controles kunnen overgaan wanneer een lidstaat aan de buitengrens van de Schengenzone tekortschiet en andere landen met een massale instroom van migranten geconfronteerd worden. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy had die eis op tafel gelegd in de nasleep van een Italiaans-Franse rel over de opvang van vluchtelingen uit Noord-Afrika. De lidstaten moeten over de hervorming van de besluitvorming in de Schengenzone wel nog overeenstemming bereiken met het Europees Parlement. (KAV)