Het Rekenhof heeft in zijn rapport kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering gebruikmaakt van die zogenaamde flexibiliteitsmechanismen. Het gaat daarbij om investeringen in emmissiereducerende projecten in het buitenland of het overkopen van emmissierechten van andere Kyotopartijen. Volgens het Rekenhof heeft de Vlaamse regering daarover "geen welomlijnde en flexibele strategie ontwikkeld", is het beleid "niet gecoördineerd" en "te versnipperd". In een reactie verdedigt minister Schauvliege het Vlaamse beleid. Zo blijft ze achter de piste staan om emissiekredieten te verwerven via internationale fondsen, ook al zijn daar volgens het Rekenhof nadelen aan verbonden. Het Rekenhof suggereert ook de invoering van een Vlaams kwaliteitslabel, maar dat zou volgens Schauvliege kunnen leiden tot een "verspilling van middelen en inspanningen" omdat er al voldoende internationale expertise is. Schauvliege heeft wel plannen om een Vlaams Klimaatfonds op te richten. Dat fonds zou gespijsd worden met opbrengsten uit de veiling of verkoop van emissierechten. De middelen van het fonds zouden in de eerste plaats gaan naar interne klimaatmaatregelen (bv. rond transport en gebouwen), maar ook naar de aankoop van emissiekredieten. Schauvliege heeft al laten weten dat ze in 2012 ook op de proppen wil komen met een nieuw Vlaams Klimaatplan voor de periode 2013-2020. (KAV)

Het Rekenhof heeft in zijn rapport kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering gebruikmaakt van die zogenaamde flexibiliteitsmechanismen. Het gaat daarbij om investeringen in emmissiereducerende projecten in het buitenland of het overkopen van emmissierechten van andere Kyotopartijen. Volgens het Rekenhof heeft de Vlaamse regering daarover "geen welomlijnde en flexibele strategie ontwikkeld", is het beleid "niet gecoördineerd" en "te versnipperd". In een reactie verdedigt minister Schauvliege het Vlaamse beleid. Zo blijft ze achter de piste staan om emissiekredieten te verwerven via internationale fondsen, ook al zijn daar volgens het Rekenhof nadelen aan verbonden. Het Rekenhof suggereert ook de invoering van een Vlaams kwaliteitslabel, maar dat zou volgens Schauvliege kunnen leiden tot een "verspilling van middelen en inspanningen" omdat er al voldoende internationale expertise is. Schauvliege heeft wel plannen om een Vlaams Klimaatfonds op te richten. Dat fonds zou gespijsd worden met opbrengsten uit de veiling of verkoop van emissierechten. De middelen van het fonds zouden in de eerste plaats gaan naar interne klimaatmaatregelen (bv. rond transport en gebouwen), maar ook naar de aankoop van emissiekredieten. Schauvliege heeft al laten weten dat ze in 2012 ook op de proppen wil komen met een nieuw Vlaams Klimaatplan voor de periode 2013-2020. (KAV)