Dat heeft minister Hilde Crevits namens minister Schauvliege in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Bart Caron (Groen), Wilfried Vandaele (N-VA) en Bruno Tobback (sp.a).

De voorbije dagen is er discussie ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om zo te voorkomen dat haar onkruidverdelger Roundup en het bestanddeel glyfosaat kankerverwekkend zou worden genoemd. Dat het oordeel van de Europese instanties over glyfosaat is gebaseerd op studies die door de industrie zelf zijn gebeurd, roept daarbij ook veel vragen op.

Schauvliege kreeg woensdag in het Vlaams Parlement verschillende vragen over het dossier. Omdat de minister op een vergadering in het buitenland zit, antwoordde CD&V-minister Hilde Crevits in haar plaats. Minister Crevits deelt alvast de kritiek die te horen is op de Europese Unie.

Crevits: "Als je je bezighoudt met de kromming van een komkommer, moet je ook toch wel zeer zorgzaam zijn als het gaat om het geven van toelatingen voor producten: zijn ze gezond of zijn ze niet gezond? Ik vind dat hier toch wel een bijzondere verantwoordelijkheid rust op diegenen die deze toelating zullen geven".

Minister Schauvliege wil zelf maatregelen nemen op Vlaams niveau. Zij wil snel aan de regering voorstellen om vanuit het voorzorgsprincipe "zeker het gebruik door particulieren al dan niet tijdelijk aan banden te leggen". Voor het gebruik door professionelen wordt gewacht op het resultaat van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd.

Parlementslid Bart Caron (Groen) spreekt van "een stapje vooruit". Maar hij wil graag dat de regering nog verder gaat "en het gebruik door iedereen, ook de overheden en de professionele gebruikers, in Vlaanderen verbiedt tot er absolute duidelijkheid is over het gevaar van het product". Ook sp.a-parlementslid Bruno Tobback had de Vlaamse regering graag nog een stap verder zien gaan.

Boerenbond: "Roundup niet verbieden op basis van emoties"

De Boerenbond is geen voorstander van een mogelijk verbod van de onkruidverdelger Roundup in de landbouw. De organisatie hoopt in elk geval dat een beslissing daarover genomen wordt op basis van wetenschappelijk argumenten "en niet op basis van emoties".

De Vlaamse regering verklaarde woensdag in het parlement dat ze het gebruik van Roundup bij particulieren "al dan niet tijdelijk" aan banden wil leggen. Die aankondiging is een gevolg van de ophef die was ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies naar het mogelijk kankerverwekkende bestanddeel glyfosaat zou hebben beïnvloed. Of er ook een verbod voor professionelen komt, hangt af van de resultaten van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd.

De Boerenbond maakt donderdag alvast duidelijk de onkruidverdelger "graag te behouden". "Roundup is zeker een belangrijk product voor onze sector", zegt Anne-Marie Vangeenberghe, de woordvoerster van de landbouworganisatie. "Het gebruik ervan zomaar stopzetten zal voor ons dus niet evident worden."

"Als er dan toch een verbod bij professionelen wordt ingesteld, dan hoop ik vooral dat die beslissing genomen wordt op basis van wetenschappelijke argumenten en niet op basis van emoties. Want ik heb de indruk dat het debat momenteel vooral emotioneel verloopt", klinkt het nog. De woordvoerster erkent wel dat het belangrijk is dat het onderzoek onafhankelijk wordt gevoerd, dus zonder inmenging van producent Monsanto.

Vangeenberghe benadrukt tot slot dat de landbouwers maar over weinig alternatieven beschikken voor Roundup. "Er zijn wel andere producten, maar die zijn minder efficiënt. Sommige producten kunnen bijvoorbeeld slechts tijdelijk als alternatief dienen, omdat de planten er een resistentie tegen kweken."

Greenpeace: 'Federale regering moet nu ook verkoop Roundup aan banden leggen'

Als de Vlaamse regering voor particulieren een (tijdelijk) verbod instelt op het gebruik van de onkruidverdelger Roundup, is het noodzakelijk dat de federale regering ook de verkoop van het product aan banden legt. Dat benadrukt de milieuorganisatie Greenpeace donderdag.

De Vlaamse regering verklaarde woensdag in het parlement dat ze het gebruik van Roundup bij particulieren "al dan niet tijdelijk" aan banden wil leggen. Die aankondiging is een gevolg van de ophef die was ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies naar het mogelijk kankerverwekkende bestanddeel glyfosaat zou hebben beïnvloed. Greenpeace juicht de aankondiging van de Vlaamse regering toe als "een stap in de goede richting". "Dit is een eerste overwinning voor het milieu en de gezondheid", zo reageert Muriel de Pauw. "Door de Monstanto Papers ziet iedereen in dat er een probleem is."

Eerder hadden ook al het Waalse en het Brusselse gewest het particulier gebruik van Roundup aan banden gelegd. Als het verbod van de Vlaamse regering effectief van kracht wordt, zal die maatregel dus overal in België gelden. Maar vreemd genoeg betekent dat niet automatisch dat de verkoop van Roundup aan particulieren meteen ook zal worden stopgezet. Want de bevoegdheid daarvoor ligt niet bij de gewesten, maar wel op federaal niveau.

"Als het particulier gebruik inderdaad in alle regio's verboden wordt, dan hopen we dat minister van Middenstand en Landbouw Willy Borsus (MR) ook de verkoop aan banden legt", zegt de Pauw. "Maar zelfs als dat niet gebeurt, dan kan de retail zelf ook haar verantwoordelijk opnemen en de verkoop stopzetten."

Greenpeace spreekt tot slot de Boerenbond tegen, die stelde dat er maar weinig alternatieven zijn voor landbouwers. "Het alternatief is een duurzamer landbouwbeleid, dat minder afhankelijk is van chemische stoffen", klinkt het. "De overheid moet de landbouwers daar dan wel voldoende bij begeleiden."

Dat heeft minister Hilde Crevits namens minister Schauvliege in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Bart Caron (Groen), Wilfried Vandaele (N-VA) en Bruno Tobback (sp.a). De voorbije dagen is er discussie ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om zo te voorkomen dat haar onkruidverdelger Roundup en het bestanddeel glyfosaat kankerverwekkend zou worden genoemd. Dat het oordeel van de Europese instanties over glyfosaat is gebaseerd op studies die door de industrie zelf zijn gebeurd, roept daarbij ook veel vragen op. Schauvliege kreeg woensdag in het Vlaams Parlement verschillende vragen over het dossier. Omdat de minister op een vergadering in het buitenland zit, antwoordde CD&V-minister Hilde Crevits in haar plaats. Minister Crevits deelt alvast de kritiek die te horen is op de Europese Unie. Crevits: "Als je je bezighoudt met de kromming van een komkommer, moet je ook toch wel zeer zorgzaam zijn als het gaat om het geven van toelatingen voor producten: zijn ze gezond of zijn ze niet gezond? Ik vind dat hier toch wel een bijzondere verantwoordelijkheid rust op diegenen die deze toelating zullen geven". Minister Schauvliege wil zelf maatregelen nemen op Vlaams niveau. Zij wil snel aan de regering voorstellen om vanuit het voorzorgsprincipe "zeker het gebruik door particulieren al dan niet tijdelijk aan banden te leggen". Voor het gebruik door professionelen wordt gewacht op het resultaat van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd. Parlementslid Bart Caron (Groen) spreekt van "een stapje vooruit". Maar hij wil graag dat de regering nog verder gaat "en het gebruik door iedereen, ook de overheden en de professionele gebruikers, in Vlaanderen verbiedt tot er absolute duidelijkheid is over het gevaar van het product". Ook sp.a-parlementslid Bruno Tobback had de Vlaamse regering graag nog een stap verder zien gaan. De Boerenbond is geen voorstander van een mogelijk verbod van de onkruidverdelger Roundup in de landbouw. De organisatie hoopt in elk geval dat een beslissing daarover genomen wordt op basis van wetenschappelijk argumenten "en niet op basis van emoties". De Vlaamse regering verklaarde woensdag in het parlement dat ze het gebruik van Roundup bij particulieren "al dan niet tijdelijk" aan banden wil leggen. Die aankondiging is een gevolg van de ophef die was ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies naar het mogelijk kankerverwekkende bestanddeel glyfosaat zou hebben beïnvloed. Of er ook een verbod voor professionelen komt, hangt af van de resultaten van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd. De Boerenbond maakt donderdag alvast duidelijk de onkruidverdelger "graag te behouden". "Roundup is zeker een belangrijk product voor onze sector", zegt Anne-Marie Vangeenberghe, de woordvoerster van de landbouworganisatie. "Het gebruik ervan zomaar stopzetten zal voor ons dus niet evident worden." "Als er dan toch een verbod bij professionelen wordt ingesteld, dan hoop ik vooral dat die beslissing genomen wordt op basis van wetenschappelijke argumenten en niet op basis van emoties. Want ik heb de indruk dat het debat momenteel vooral emotioneel verloopt", klinkt het nog. De woordvoerster erkent wel dat het belangrijk is dat het onderzoek onafhankelijk wordt gevoerd, dus zonder inmenging van producent Monsanto. Vangeenberghe benadrukt tot slot dat de landbouwers maar over weinig alternatieven beschikken voor Roundup. "Er zijn wel andere producten, maar die zijn minder efficiënt. Sommige producten kunnen bijvoorbeeld slechts tijdelijk als alternatief dienen, omdat de planten er een resistentie tegen kweken." Als de Vlaamse regering voor particulieren een (tijdelijk) verbod instelt op het gebruik van de onkruidverdelger Roundup, is het noodzakelijk dat de federale regering ook de verkoop van het product aan banden legt. Dat benadrukt de milieuorganisatie Greenpeace donderdag. De Vlaamse regering verklaarde woensdag in het parlement dat ze het gebruik van Roundup bij particulieren "al dan niet tijdelijk" aan banden wil leggen. Die aankondiging is een gevolg van de ophef die was ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies naar het mogelijk kankerverwekkende bestanddeel glyfosaat zou hebben beïnvloed. Greenpeace juicht de aankondiging van de Vlaamse regering toe als "een stap in de goede richting". "Dit is een eerste overwinning voor het milieu en de gezondheid", zo reageert Muriel de Pauw. "Door de Monstanto Papers ziet iedereen in dat er een probleem is." Eerder hadden ook al het Waalse en het Brusselse gewest het particulier gebruik van Roundup aan banden gelegd. Als het verbod van de Vlaamse regering effectief van kracht wordt, zal die maatregel dus overal in België gelden. Maar vreemd genoeg betekent dat niet automatisch dat de verkoop van Roundup aan particulieren meteen ook zal worden stopgezet. Want de bevoegdheid daarvoor ligt niet bij de gewesten, maar wel op federaal niveau. "Als het particulier gebruik inderdaad in alle regio's verboden wordt, dan hopen we dat minister van Middenstand en Landbouw Willy Borsus (MR) ook de verkoop aan banden legt", zegt de Pauw. "Maar zelfs als dat niet gebeurt, dan kan de retail zelf ook haar verantwoordelijk opnemen en de verkoop stopzetten." Greenpeace spreekt tot slot de Boerenbond tegen, die stelde dat er maar weinig alternatieven zijn voor landbouwers. "Het alternatief is een duurzamer landbouwbeleid, dat minder afhankelijk is van chemische stoffen", klinkt het. "De overheid moet de landbouwers daar dan wel voldoende bij begeleiden."