'Vanuit de sector nemen we heel wat initiatieven om de milieu-impact te verkleinen. Onderzoek naar het zogenaamde combituig hebben we zelf gevraagd. Een aantal technieken zijn nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht en beschreven, waaronder deze methode', aldus Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale.

Het combituig, een hoogtechnologisch werktuig dat ongewenste vissen uit de netten kan laten ontsnappen of zelfs kan vermijden dat ze daar belanden, kan drie voordelen hebben. Enerzijds kan het de brandstofkosten drukken en dus ook de uitstoot, anderzijds wordt de algemene impact op het ecosysteem verkleind doordat onder meer de bodem minder beschadigd wordt en bovendien wordt ook de bijvangst teruggedrongen. Ongewenste bijvangst moet namelijk weer overboord gegooid worden.

'Het onderzoek is specifiek bedoeld voor de Vlaamse visserij en de Vlaamse visgronden', zegt Emiel Bouckaert. 'Als de resultaten van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderoek (ILVO) goed zijn, dan hoeft dat niet noodzakelijk een grote kost te betekenen voor onze vloot. Mits enkele kleine aanpassingen kan de methode al toegepast worden. Bovendien hebben vissers nu al tuig om gericht te vissen op bepaalde vissoorten, dit kan er dan bij komen.'

'Vanuit de sector nemen we heel wat initiatieven om de milieu-impact te verkleinen. Onderzoek naar het zogenaamde combituig hebben we zelf gevraagd. Een aantal technieken zijn nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht en beschreven, waaronder deze methode', aldus Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale. Het combituig, een hoogtechnologisch werktuig dat ongewenste vissen uit de netten kan laten ontsnappen of zelfs kan vermijden dat ze daar belanden, kan drie voordelen hebben. Enerzijds kan het de brandstofkosten drukken en dus ook de uitstoot, anderzijds wordt de algemene impact op het ecosysteem verkleind doordat onder meer de bodem minder beschadigd wordt en bovendien wordt ook de bijvangst teruggedrongen. Ongewenste bijvangst moet namelijk weer overboord gegooid worden. 'Het onderzoek is specifiek bedoeld voor de Vlaamse visserij en de Vlaamse visgronden', zegt Emiel Bouckaert. 'Als de resultaten van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderoek (ILVO) goed zijn, dan hoeft dat niet noodzakelijk een grote kost te betekenen voor onze vloot. Mits enkele kleine aanpassingen kan de methode al toegepast worden. Bovendien hebben vissers nu al tuig om gericht te vissen op bepaalde vissoorten, dit kan er dan bij komen.'