Op vraag van de minister lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in januari voor de achtste keer de oproep voor 'projectsubsidies natuur' (PSN). Het agentschap ondersteunt daarmee projecten die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen de Europese natuurdoelen haalt. Er zijn nu in totaal 65 projecten geselecteerd, verspreid over heel Vlaanderen.

Het gaat vooral om projecten van natuurverenigingen. Zo neemt Natuurpunt 73 procent van het totale subsidiebedrag voor haar rekening. Maar ook lokale overheden, privaatrechtelijke rechtspersonen en private eigenaars maken sinds 2014 aanspraak op subsidies. Zij realiseren nu ruim een kwart van de projecten.

Alle projecten focussen op het herstel van Europees beschermde habitats zoals bepaalde graslandtypes, bossen en waterlopen en op de ontwikkeling van leefgebieden voor specifieke diersoorten zoals gladde slang, kamsalamander, rivierdonderpad, vleermuizen en roerdomp.

Op vraag van de minister lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in januari voor de achtste keer de oproep voor 'projectsubsidies natuur' (PSN). Het agentschap ondersteunt daarmee projecten die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen de Europese natuurdoelen haalt. Er zijn nu in totaal 65 projecten geselecteerd, verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat vooral om projecten van natuurverenigingen. Zo neemt Natuurpunt 73 procent van het totale subsidiebedrag voor haar rekening. Maar ook lokale overheden, privaatrechtelijke rechtspersonen en private eigenaars maken sinds 2014 aanspraak op subsidies. Zij realiseren nu ruim een kwart van de projecten. Alle projecten focussen op het herstel van Europees beschermde habitats zoals bepaalde graslandtypes, bossen en waterlopen en op de ontwikkeling van leefgebieden voor specifieke diersoorten zoals gladde slang, kamsalamander, rivierdonderpad, vleermuizen en roerdomp.