Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) keurt een milieuvergunning voor Uplace in Machelen goed. Dat verneemt Knack.be uit goede bron. De Gewestelijke Milieuvergunningscommissie had nochtans negatief geadviseerd.

Aan de vergunning worden wel een aantal bijzondere voorwaarden gekoppeld. Zo moet exploitant Uplace zelf, zoals afgesproken, een deel van de kosten voor de ontsluiting van het gebied betalen.

Het was uitkijken naar de beslissing die minister Schauvliege zou nemen in het dossier van het geplande grootschalige shoppingcentrum in Machelen.

Uplace wil op een verlaten bedrijventerrein in Machelen het grootste winkelcomplex van het land bouwen. Voor die plannen sloot de onderneming een convenant af met de vorige Vlaamse regering. Intussen heeft die al de bouwvergunning afgeleverd, maar het project krijgt tegenwind van een aantal stadsbesturen en van de ondernemingsorganisatie Unizo.

Voor het project is ook een milieuvergunning nodig, maar die was er nog niet. De provincie Vlaams-Brabant weigerde die vergunning, waarna Uplace op zijn beurt beroep aantekende bij minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V).

De Vlaamse regering hoopte op een positief advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie (GMVC), maar dat werd uiteindelijk negatief.

Voorwaarden

Minister Schauvliege legt dat advies nu naast zich neer. "Rekening houdend met alle objectieve analyses, zoals de project-MER, en een aantal adviezen heb ik beslist om de milieuvergunning toe te kennen aan Uplace", aldus Schauvliege op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

Schauvliege benadrukt dat aan de toegekende milieuvergunning wel een aantal bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. De voornaamste voorwaarde is dat exploitant Uplace haar eerdere engagement nakomt om voor 12 miljoen euro mee te betalen aan de mobiliteitsmaatregelen en ontsluiting van het gebied.

De toekenning van de milieuvergunning is echter geen garantie dat het winkelcentrum er ook daadwerkelijk komt. Unizo heeft al beroep aangetekend. Ook tegen de bouwvergunning lopen een aantal procedures.

Zo heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen woensdag nog de vraag behandeld van de vennootschappen NV Bosstraat en NV Woluwe Viaduct, beiden gelieerd met vastgoedontwikkelaar Iret Development, tot schorsing van de bouwvergunning. Het is echter onduidelijk wanneer er een arrest zal geveld worden. (WP/TE)

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) keurt een milieuvergunning voor Uplace in Machelen goed. Dat verneemt Knack.be uit goede bron. De Gewestelijke Milieuvergunningscommissie had nochtans negatief geadviseerd. Aan de vergunning worden wel een aantal bijzondere voorwaarden gekoppeld. Zo moet exploitant Uplace zelf, zoals afgesproken, een deel van de kosten voor de ontsluiting van het gebied betalen. Het was uitkijken naar de beslissing die minister Schauvliege zou nemen in het dossier van het geplande grootschalige shoppingcentrum in Machelen. Uplace wil op een verlaten bedrijventerrein in Machelen het grootste winkelcomplex van het land bouwen. Voor die plannen sloot de onderneming een convenant af met de vorige Vlaamse regering. Intussen heeft die al de bouwvergunning afgeleverd, maar het project krijgt tegenwind van een aantal stadsbesturen en van de ondernemingsorganisatie Unizo. Voor het project is ook een milieuvergunning nodig, maar die was er nog niet. De provincie Vlaams-Brabant weigerde die vergunning, waarna Uplace op zijn beurt beroep aantekende bij minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V). De Vlaamse regering hoopte op een positief advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie (GMVC), maar dat werd uiteindelijk negatief. VoorwaardenMinister Schauvliege legt dat advies nu naast zich neer. "Rekening houdend met alle objectieve analyses, zoals de project-MER, en een aantal adviezen heb ik beslist om de milieuvergunning toe te kennen aan Uplace", aldus Schauvliege op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Schauvliege benadrukt dat aan de toegekende milieuvergunning wel een aantal bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. De voornaamste voorwaarde is dat exploitant Uplace haar eerdere engagement nakomt om voor 12 miljoen euro mee te betalen aan de mobiliteitsmaatregelen en ontsluiting van het gebied. De toekenning van de milieuvergunning is echter geen garantie dat het winkelcentrum er ook daadwerkelijk komt. Unizo heeft al beroep aangetekend. Ook tegen de bouwvergunning lopen een aantal procedures.Zo heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen woensdag nog de vraag behandeld van de vennootschappen NV Bosstraat en NV Woluwe Viaduct, beiden gelieerd met vastgoedontwikkelaar Iret Development, tot schorsing van de bouwvergunning. Het is echter onduidelijk wanneer er een arrest zal geveld worden. (WP/TE)