Verschillende overheden en natuurverenigingen sloegen de handen in mekaar voor de ontplooiing van de Latemse Meersen, een project waaraan bijna 20 jaar is gewerkt. In een eerste fase werd het oorspronkelijk landschap hersteld en werden wandelpaden aangelegd. Een populierenbos werd omgevormd tot een standplaatseigen valleibos en enkele natte biotopen werden hersteld. Later werden de Keuzemeersen in Drongen heringericht als broedgebied voor weide-, water- en moerasvogels. De meersen evolueren zo naar een natuurlijk ogend rivierlandschap met grasland, bomen en struiken, moeras en oevers. Het bestaande wandelpad op de Leieoever kreeg een verbinding waardoor wandelaars in een lus het gebied kunnen verkennen. In de slotfase werd de Meersbeek in de Latemse Meersen aangepakt. Een dikke sliblaag werd verwijderd en ook hier kwam een wandelverbinding. In totaal hebben de natuurinrichtingswerken 663.000 euro gekost, een bedrag dat voornamelijk gefinancierd is door de Vlaamse overheid (553.000 euro) met steun van de gemeentebesturen van Sint-Martens-Latem (107.000 euro) en Gent (2.700 euro). De Vlaamse overheid investeerde ook 700.000 euro voor de aankoop van gronden. (Belga)

Verschillende overheden en natuurverenigingen sloegen de handen in mekaar voor de ontplooiing van de Latemse Meersen, een project waaraan bijna 20 jaar is gewerkt. In een eerste fase werd het oorspronkelijk landschap hersteld en werden wandelpaden aangelegd. Een populierenbos werd omgevormd tot een standplaatseigen valleibos en enkele natte biotopen werden hersteld. Later werden de Keuzemeersen in Drongen heringericht als broedgebied voor weide-, water- en moerasvogels. De meersen evolueren zo naar een natuurlijk ogend rivierlandschap met grasland, bomen en struiken, moeras en oevers. Het bestaande wandelpad op de Leieoever kreeg een verbinding waardoor wandelaars in een lus het gebied kunnen verkennen. In de slotfase werd de Meersbeek in de Latemse Meersen aangepakt. Een dikke sliblaag werd verwijderd en ook hier kwam een wandelverbinding. In totaal hebben de natuurinrichtingswerken 663.000 euro gekost, een bedrag dat voornamelijk gefinancierd is door de Vlaamse overheid (553.000 euro) met steun van de gemeentebesturen van Sint-Martens-Latem (107.000 euro) en Gent (2.700 euro). De Vlaamse overheid investeerde ook 700.000 euro voor de aankoop van gronden. (Belga)