In mei dit jaar gaf Schauvliege al het startschot voor de consultatie van het andere luik, het Vlaamse Adaptatieplan, waarin maatregelen voorbereid worden om Vlaanderen aan te passen aan de klimaatverandering. Vandaag kwam het Mitigatieplan aan bod, waarin maatregelen ontwikkeld zullen worden om klimaatverandering tegen te gaan. Concreet gaat het om de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020 zal er volgens Schauvliege op vier punten anders uitzien dan zijn voorganger 2006-2012: naast de onderverdeling in een Adaptatieplan en een Mitigatieplan zullen het Mitigatieplan en de Vlaamse Klimaatconferentie zich hoofdzakelijk richten op het bereiken van de Europese doelstelling die specifiek voor België geldt en dus ook naar Vlaanderen vertaald moet worden. Dat gaat over niet-ETS-sectoren, sectoren die niet onder het Europees geharmoniseerde systeem van verhandelbare emissierechten vallen, zoals de landbouw, de transportsector en de gebouwensector. Nog een belangrijk verschil is dat er vanaf 2012 scherpere reductiedoelstellingen op tafel liggen. In de niet-ETS-sectoren moet België zijn uitstoot met 15 procent doen dalen tegenover 2005. Die doelstelling wordt verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten. De percentages daarvoor werden nog niet bepaald. Tot slot wil Schauvliege in het komende Vlaamse Klimaatplan rekening houden met het langetermijnperspectief. (KAV)

In mei dit jaar gaf Schauvliege al het startschot voor de consultatie van het andere luik, het Vlaamse Adaptatieplan, waarin maatregelen voorbereid worden om Vlaanderen aan te passen aan de klimaatverandering. Vandaag kwam het Mitigatieplan aan bod, waarin maatregelen ontwikkeld zullen worden om klimaatverandering tegen te gaan. Concreet gaat het om de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020 zal er volgens Schauvliege op vier punten anders uitzien dan zijn voorganger 2006-2012: naast de onderverdeling in een Adaptatieplan en een Mitigatieplan zullen het Mitigatieplan en de Vlaamse Klimaatconferentie zich hoofdzakelijk richten op het bereiken van de Europese doelstelling die specifiek voor België geldt en dus ook naar Vlaanderen vertaald moet worden. Dat gaat over niet-ETS-sectoren, sectoren die niet onder het Europees geharmoniseerde systeem van verhandelbare emissierechten vallen, zoals de landbouw, de transportsector en de gebouwensector. Nog een belangrijk verschil is dat er vanaf 2012 scherpere reductiedoelstellingen op tafel liggen. In de niet-ETS-sectoren moet België zijn uitstoot met 15 procent doen dalen tegenover 2005. Die doelstelling wordt verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten. De percentages daarvoor werden nog niet bepaald. Tot slot wil Schauvliege in het komende Vlaamse Klimaatplan rekening houden met het langetermijnperspectief. (KAV)