Geraniums met hangende blaadjes en een woestijngeel gazon, u kunt er maar beter aan wennen. Onze zomers kunnen door de opwarming van ons klimaat tot vijftig procent droger worden, terwijl de winters 'maar' dertig procent natter zullen worden. En dat terwijl menig Vlaming steevast het weekend inzet door zijn oprit brandschoon te spuiten met drinkwater. Jan Pauwels, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V), laat er geen twijfel over bestaan: 'We moeten altijd spaarzaam zijn met drinkwater, ook zonder extreme droogte. Voor het milieu, maar ook omdat drinkwater gewoon te duur is om te verkwisten. Elk ...

Geraniums met hangende blaadjes en een woestijngeel gazon, u kunt er maar beter aan wennen. Onze zomers kunnen door de opwarming van ons klimaat tot vijftig procent droger worden, terwijl de winters 'maar' dertig procent natter zullen worden. En dat terwijl menig Vlaming steevast het weekend inzet door zijn oprit brandschoon te spuiten met drinkwater. Jan Pauwels, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V), laat er geen twijfel over bestaan: 'We moeten altijd spaarzaam zijn met drinkwater, ook zonder extreme droogte. Voor het milieu, maar ook omdat drinkwater gewoon te duur is om te verkwisten. Elk jaar kosten productie, transport, zuivering en gebruik ervan in Vlaanderen 1,3 miljard euro.' Experts zijn kritisch over de waterbesparende maatregelen die nu in sommige gemeentes worden genomen, zoals het verbod om gazons te sproeien of zwembaden te vullen. Dat heet paniekvoetbal te zijn. Pauwels ontkent dat het daarbij blijft. 'Het is onjuist dat we niets doen op de lange termijn. Twee jaar geleden al lanceerden we de vernieuwde waterfactuur. Zuinige verbruikers krijgen een laag tarief, grootverbruikers betalen dubbel zoveel als voordien.' Ook de grondwatertarieven werden aangepast, aldus Pauwels. 'In 2010 waren 14 van onze 42 grondwatermassa's ontoereikend. Met hogere tarieven en strengere voorwaarden voor wie water wil oppompen in gebieden met schaarste hebben we dat tegen 2017 kunnen halveren.' Afgelopen mei ten slotte lanceerde Schauvliege het drinkwater-actieplan om watertekort deze zomer te voorkomen. Dat dreigt nu toch. Als deze droogte aanhoudt, vrezen experts, is het mogelijk dat er binnen anderhalve maand geen water meer uit de kraan komt. Is het actieplan dan mislukt? Pauwels stelt ons gerust: 'In dat zeer onwaarschijnlijke scenario zou je in een bepaald gebied een beperkt aantal liter water per persoon krijgen of maar tijdens bepaalde uren water kunnen afnemen. Er zal water blijven stromen uit de kraan.' Pauwels ziet het niet zover komen dankzij het escalatieplan, onderdeel van het drinkwater-actieplan. 'Sinds het actieplan monitoren we elke dag de waterstand. Is er geen probleem, dan geldt code groen. Bij code geel is waakzaamheid geboden, vanaf code oranje en rood gelden beperkende maatregelen voor niet-essentiële praktijken. Bijvoorbeeld de auto wassen met de tuinslang. Vorige week kregen het Pajottenland en Oost- en West-Vlaanderen code geel, wat meteen voor een knik zorgde in het verbruik. Het escalatieplan werkt dus.' De klimaatverandering, de hoe dan ook hoge kostprijs van drinkwater en het feit dat Vlaanderen dichtbevolkt is: nopen die ons niet tot fundamentelere maatregelen? Moeten we betonnen voortuintjes en de wekelijkse Kärcherkermis niet verbieden? Pauwels erkent dat Vlamingen veel zuiniger moeten leren omspringen met water. 'Maar we gaan dat allemaal niet verbieden. In tijden van extreme droogte kan de politie een oogje in het zeil houden, maar we gaan hen niet inzetten om 's nachts watersproeiers af te zetten. Wij geloven meer in sensibilisering en in efficiëntere maatregelen zoals de nieuwe waterfactuur.'