Sinds mei 2012 is er voor familiemigranten uit Marokko, Turkije en Rusland een starterspakket "Migreren naar Vlaanderen". Dit wordt gratis ter beschikking gesteld op het moment van overhandiging van het visum. Bedoeling is dat familiemigranten dit starterspakket ontvangen en zich reeds in hun land van herkomst voorbereiden op hun komst naar Vlaanderen. Op die manier maken zij al kennis met de Vlaamse samenleving en de Nederlandse taal.

Sinds de invoering hebben amper 227 Turkse, Russische en Marokkaanse gezinsherenigers het pakket ontvangen. Dat heeft minister van Inburgering Geert Bourgeois gezegd in een antwoord op mijn vraag. De minister kon dan ook moeilijk anders dan toegeven dat de resultaten van het starterspakket na ruim anderhalf jaar beperkt zijn.

Het was de bedoeling om het pakket in 2013 te evalueren en zo nodig aan te passen. Deze evaluatie heeft echter niet plaatsgehad. Een inhoudelijke evaluatie door een bevraging van de inburgeraars die het pakket ontvangen hebben, wordt overwogen in 2014. De totale kostprijs van het pakket is ondertussen opgelopen tot 467.048,88 euro, te vermeerderen met de kosten van de evaluatie en een eventuele aanpassing van het pakket.

Sinds de lancering is scherpe kritiek geuit op de inhoud van de brochure. De Marokkaanse gemeenschap zou er op een paternalistische en kwetsende manier aangesproken worden. Zo worden ze er op gewezen dat in Vlaanderen de mensen in huizen wonen en niet op straat. Verder worden ze er ook attent op gemaakt dat Vlamingen houden van rust. Dat het dus niet wenselijk is dat ze 's avonds op straat nog lawaai maken. Deze opmerkingen worden door de gemeenschap als kwetsend ervaren. In plaats van het integratieproces te versterken zoals de minister oorspronkelijk voor ogen had, heeft hij het compleet tegenovergestelde bewerkstelligd.

Over het starterspakket voor nieuwkomers kunnen tal van vragen gesteld worden, zowel over de tendentieuze inhoud als over het gebruik ervan. Het lijkt bovendien zeer naïef om te verwachten dat (laaggeschoolde) immigranten, zonder enige vorm van educatieve begeleiding, aan zelfstudie gaan doen om hun vertrek naar Vlaanderen voor te bereiden. Het opzetten van een educatieve omkadering in het land van herkomst is trouwens praktisch onhaalbaar én onbetaalbaar. Dan maar liever dit pakket afgeschaft en het geld besteed aan een betere kwalitatieve opvang bij aankomst in Vlaanderen.

Sinds mei 2012 is er voor familiemigranten uit Marokko, Turkije en Rusland een starterspakket "Migreren naar Vlaanderen". Dit wordt gratis ter beschikking gesteld op het moment van overhandiging van het visum. Bedoeling is dat familiemigranten dit starterspakket ontvangen en zich reeds in hun land van herkomst voorbereiden op hun komst naar Vlaanderen. Op die manier maken zij al kennis met de Vlaamse samenleving en de Nederlandse taal. Sinds de invoering hebben amper 227 Turkse, Russische en Marokkaanse gezinsherenigers het pakket ontvangen. Dat heeft minister van Inburgering Geert Bourgeois gezegd in een antwoord op mijn vraag. De minister kon dan ook moeilijk anders dan toegeven dat de resultaten van het starterspakket na ruim anderhalf jaar beperkt zijn.Het was de bedoeling om het pakket in 2013 te evalueren en zo nodig aan te passen. Deze evaluatie heeft echter niet plaatsgehad. Een inhoudelijke evaluatie door een bevraging van de inburgeraars die het pakket ontvangen hebben, wordt overwogen in 2014. De totale kostprijs van het pakket is ondertussen opgelopen tot 467.048,88 euro, te vermeerderen met de kosten van de evaluatie en een eventuele aanpassing van het pakket. Sinds de lancering is scherpe kritiek geuit op de inhoud van de brochure. De Marokkaanse gemeenschap zou er op een paternalistische en kwetsende manier aangesproken worden. Zo worden ze er op gewezen dat in Vlaanderen de mensen in huizen wonen en niet op straat. Verder worden ze er ook attent op gemaakt dat Vlamingen houden van rust. Dat het dus niet wenselijk is dat ze 's avonds op straat nog lawaai maken. Deze opmerkingen worden door de gemeenschap als kwetsend ervaren. In plaats van het integratieproces te versterken zoals de minister oorspronkelijk voor ogen had, heeft hij het compleet tegenovergestelde bewerkstelligd. Over het starterspakket voor nieuwkomers kunnen tal van vragen gesteld worden, zowel over de tendentieuze inhoud als over het gebruik ervan. Het lijkt bovendien zeer naïef om te verwachten dat (laaggeschoolde) immigranten, zonder enige vorm van educatieve begeleiding, aan zelfstudie gaan doen om hun vertrek naar Vlaanderen voor te bereiden. Het opzetten van een educatieve omkadering in het land van herkomst is trouwens praktisch onhaalbaar én onbetaalbaar. Dan maar liever dit pakket afgeschaft en het geld besteed aan een betere kwalitatieve opvang bij aankomst in Vlaanderen.