Het idee om een nieuw belangenconflict in te roepen tegen het Vlaams wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde dat voorligt in de Kamer maakt weer opgeld.

De Franstalige fractieleiders in het Brussels parlement zouden het niet langer uitsluiten. Hun collega's van de Vlaamse meerderheidspartijen noemen een en ander voorbarig.

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene moet in principe tegen het einde van de paasvakantie met een oplossing komen in het dossier B-H-V.

Mocht die timing niet gehaald worden, denken de Franstaligen volgens De Morgen aan het inroepen van een nieuw belangenconflict, dat de verdere behandeling van het Vlaams splitsingsvoorstel in de Kamer weer voor 120 dagen zou bevriezen.

Het huidig vierde belangenconflict, dat door het Duitstalig parlement werd ingeroepen, loopt eerlang immers af.

Een belangenconflict inroepen via het Brussels parlement zou de Vlamingen en Franstaligen daar tegenover elkaar plaatsen.

In een reactie op de vermeende Franstalige plannen lieten de Vlaamse meerderheidspartijen in het Brussels parlement donderdag weten dat een en ander voorbarig is.

Het idee om een nieuw belangenconflict in te roepen tegen het Vlaams wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde dat voorligt in de Kamer maakt weer opgeld. De Franstalige fractieleiders in het Brussels parlement zouden het niet langer uitsluiten. Hun collega's van de Vlaamse meerderheidspartijen noemen een en ander voorbarig.Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene moet in principe tegen het einde van de paasvakantie met een oplossing komen in het dossier B-H-V.Mocht die timing niet gehaald worden, denken de Franstaligen volgens De Morgen aan het inroepen van een nieuw belangenconflict, dat de verdere behandeling van het Vlaams splitsingsvoorstel in de Kamer weer voor 120 dagen zou bevriezen.Het huidig vierde belangenconflict, dat door het Duitstalig parlement werd ingeroepen, loopt eerlang immers af.Een belangenconflict inroepen via het Brussels parlement zou de Vlamingen en Franstaligen daar tegenover elkaar plaatsen.In een reactie op de vermeende Franstalige plannen lieten de Vlaamse meerderheidspartijen in het Brussels parlement donderdag weten dat een en ander voorbarig is.